اوقات شرعی
 
     
   • اداره فرهنگی و اجتماعی

    اداره فرهنگی و اجتماعی


    جمع آوری اطلاعات مربوط به وضع موجود بخش های مربوط به امور اجتماعی و فرهنگی و شناسایی تنگناهای موجود در این بخش ها و ارائه راه حل های لازم به منظور رفع
     
    همکاری در تهیه برنامه های کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت بخش های مربوط به امور اجتماعی و فرهنگی و ایجاد هماهنگی با سایر واحدها در زمینه تدوین برنامه های توسعه
     
    تعیین مشکلات اجرایی برنامه های اجتماعی و فرهنگی و تماس با مسئولین واحدهای مربوطه جهت رفع مشکلات موجود
     
    انجام مطالعات و بررسی ها در زمینه اموراجتماعی و فرهنگی جهت برنامه ریزی های درازمدت
     
    انجام مطالعات و تحقیقات لازم در راستای وظایف و ماموریت های شهرداری با هدف تامین رفاه و آسایش بیشتر و بهتر برای شهروندان متناسب با شرایط جغرافیایی و اجتماعی
     
    مساعدت و همکاری در طراحی و تدوین سیاست ها و راهبردهای کلان شهرداری در امور فرهنگی
     
    ایجاد هماهنگی در زمینه فعالیت ها و پروژه های مرتبط با امور فرهنگی و اجتماعی گردشگران در حوزه درون سازمانی و برون سازمانی

     

    رئیس اداره فرهنگی و اجتماعی
    نام و نام خانوادگی:آرش رمضانیتاریخ و محل تولد: -
    میزان تحصیلات:کارشناسی - روانشناسی
    رایانامه:--تلفن:--
    فکس:--
    پل های ارتباطی
    تلفن تماس :38697376فکس :--رایانامه :--