اوقات شرعی
 
     
   • اداره برنامه ریزی و فناوری اطلاعات
    اداره برنامه ریزی و فناوری اطلاعات

    اداره برنامه ریزی و فناوری اطلاعات

    اداره برنامه ریزی و فن آوری منطقه دارای پنج حوزه زیر مجموعه شامل : بودجه - آمار و برنامه ریزی - بهبود رو شها و تشکیلات - کنترل پروژه - و آی تی میباشد. که برنامه ریزی ، کنترل و نظارت در کلیه مباحث مربوط به تدوین و اجرای بودجه های عمرانی و جاری منطقه منطبق بر آلبوم بودجه ابلاغی ، تهیه کلیه بانک های آماری سطح منطقه و پایش اطلاعات، برنامه ریزی و نظارت بر بهبود روشها و فرایندها در کلیه حوزه های سطح منطقه و اجرای نظام آراستگی در سطح منطقه ، کنترل، نظارت و بررسی کلیه پروژه های عمرانی در منطقه توسط واحد کنترل پروژه از اهم امور و فعالیت های اداره برنامه ریزی و فن آوری منطقه یازده ،همچنین رسیدگی و انجام کلیه مشکلات و درخواست های کارکنان در خصوص مسائل نرم افزاری و سخت افزاری توسط واحد آی تی میباشد

     

     

    رئیس اداره برنامه ریزی و فناوری اطلاعات
    نام و نام خانوادگی:حانیه علی اکبرزادهتاریخ و محل تولد: -
    میزان تحصیلات: -
    رایانامه:--تلفن:31296009
    فکس:--
    پل های ارتباطی
    تلفن تماس :31296009فکس :--رایانامه :--