فهرست طبقات
شنبه, ۱۸ دی ۱۴۰۰ ۲۰:۱۸ ۴۳
طبقه بندی: اخبارشهر
چچ
2KjZhNmI2KfYsSDYtNmH2YrYryDZgdiu2LHYp9mK2Yog2KjZhyDYstmI2K/ZiiDYqNin2LLar9i02KfZitmKINmF2Yog2LTZiNiv

بلوار شهید فخرایی به زودی بازگشایی می شود

رئیس اداره عمران، حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه یازده از عملیات آسفالت ریزی و آماده سازی بلوارشهید فخرایی جهت بازگشایی در آینده ای نزدیک خبرداد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه یازده، مهرداد آریافر رئیس اداره عمران، حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه بااعلام این خبرگفت: عملیات آماده سازی و آسفالت ریزی بولوارشهید فخرایی آغازشده است.

آریافر بااشاره به اینکه این بولوا به زودی بازگشایی می شود تصریح کرد: دراین اقدام ۵۰۰ مترمربع از مساحت این بولوار آسفالت می شود.

رئیس اداره عمران، حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه یازده خاطرنشان کرد: پس از تعیین تکلیف ملک های درمسیر این بولوار عملیات عمرانی شامل جدول گذاری، زیرسازی، آسفالت و احداث مسیر دوچرخه دراین بولوار به همت خادمان عمرانی شهرداری منطقه یازده انجام شد.

وی افزود: این اقدام بااعتباری بالغ بر یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال درحال انجام است و درکمتر از ۱۴ روزکاری به اتمام می رسد.

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 2.3428252538045
Qt: 2.6277463436127