فهرست طبقات
سه شنبه, ۱۶ آذر ۱۴۰۰ ۱۲:۴۳ ۳۹
طبقه بندی: اخبارشهر
چچ
2KrZgtiv2YrYsSDYp9iyINmH2YXZg9in2LHYp9mGINio2Ycg2YXZhtin2LPYqNiqINix2YjYsiDYrdiz2KfYqNiv2KfYsQ==

در منطقه یازده انجام شد:

تقدیر از همکاران به مناسبت روز حسابدار

مریم عرب احمدی ،شهردار منطقه یازده از کارکنان خدوم و پرتلاش اداره حسابداری، درآمدی و امورپشتیبانی منطقه به مناسبت روز حسابدار تقدیر و تشکر نمود.

به روایت تصویر:

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 2.3007326126099
Qt: 2.5161368846893