فهرست طبقات
شنبه, ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۲۳:۰۵ ۸
طبقه بندی: اخبارشهر
چچ
بیش از 100 بسته پک بهداشتی درمیان کارگران ساختمانی ایستگاه سیدرضی توزیع شد

همزمان با روز جهانی کارگر:

بیش از 100 بسته پک بهداشتی درمیان کارگران ساختمانی ایستگاه سیدرضی توزیع شد

این اقدام به همت اداره فرهنگی اجتماعی شهرداری منطقه یازده و اعضای دوام ثامن منطقه انجام شد .

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه یازده، همزمان با یازدهم اردیبهشت ماه روز جهانی کارگر بیش از 100 بسته پک بهداشتی شامل ماسک و دستکش درمیان کارگران ساختمانی ایستگاه انتهای بولوار سیدرضی توزیع شد.

گفتنی است این اقدام به همت اداره فرهنگی اجتماعی شهرداری منطقه یازده با همکاری اعضای فعال دوام ثامن منطقه انجام شده است.