سه شنبه, ۱۷ فروردین ۱۴۰۰ ۲۲:۲۲ ۹
طبقه بندی: اخبارشهر
چچ
ساماندهی و بهسازی باغچه های ابتدای بولوار صدف

ساماندهی و بهسازی باغچه های ابتدای بولوار صدف

رئیس اداره فضای سبز منطقه از ساماندهی و بهسازی باغچه های روبروی دادگاه صدف بااعتباری بالغ بر 200 میلیون ریال خبرداد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه یازده، مرتضی دوامی رئیس اداره فضای سبز منطقه بااعلام این خبرگفت: با توجه به حضور دادگاه درابتدای بولوار صدف و حضور شهروندان از تمامی نقاط شهر دراین مکان و به منظور ایجاد روحیه شادابی و نشاط، ساماندهی باغچه های روبروی دادگاه صدف دردستور کار اداره فضای سبز این منطقه قرارگرفت.

دوامی با بیان اینکه این اقدام درادامه فعالیت های استقبال از بهار 1400 و بهبود فضای سبز شهری صورت گرفته است تصریح کرد: دراین اقدام عملیات کوددهی، حذف علف های هرز، هرس درختان و واکاری گیاهان بااعتباری بالغ بر 200 میلیون ریال انجام شد.

وی افزود: این عملیات به همت پرسنل خدوم اداره فضای سبز منطقه انجام شده و ساماندهی حاشیه باغچه و جداسازی حریم آن از پیاده رو دردستورکار این اداره قراردارد که به زودی انجام می شود.