سه شنبه, ۱۷ فروردین ۱۴۰۰ ۲۲:۱۷ ۱۱
طبقه بندی: اخبارشهر
چچ
اتمام پروژه بهبود و بهسازی بوستان گلها با نظر شهروندان محله

اتمام پروژه بهبود و بهسازی بوستان گلها با نظر شهروندان محله

شهردار منطقه یازده از اتمام پروژه بهبود و بهسازی بوستان گلها ذیل طرح محله ما بااعتباری بالغ بر 3 میلیارد ریال خبرداد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه یازده، مریم عرب احمدی شهردار منطقه با بیان اینکه بوستان گلها واقع در دانشجوی 7 یکی از بوستان های محلی این منطقه محسوب می شود اظهارداشت: این بوستان به دلیل موقعیت خوب مکانی همواره پذیرای شهروندان منطقه بوده و برنامه های فرهنگی و اجتماعی مختلفی دراین مکان اجرا می شود.

عرب احمدی با اشاره به اینکه گام سوم طرح بزرگ محله ما در این منطقه همزمان با سایر محلات شهراجراشده است گفت: پس از نظرسنجی انجام شده از سوی شهروندان و بررسی خواسته های آنان به ترتیب اولویت، بهبود و بهسازی بوستان گلها دردستورکار اداره فضای سبز منطقه قرارگرفت و این پروژه بااعتباری بالغ بر 3 میلیارد ریال درابتدای سال جاری به اتمام رسید.

شهردار منطقه یازده با اشاره به اینکه گام چهارم این پروژه نیز درمرحله اجراست و نتایج آن درحال جمع بندی و ارزیابی است خاطرنشان کرد: دراجرای این طرح تیمی از متخصصان شهرسازی، عمران و جامعه شناسی باحضور درمحلات هدف نیازهای مردمی را شناسایی کرده و براساس آن طرح نهایی مصوب و اجرا می شود.

وی افزود: یکی از فیلترهای اصلی برای انتخاب اولویت ها پرتکراربودن درخواست های مردمی است که براین اساس درگام سوم پروژه بهسازی بوستان گلها دردستورکار قرارگرفت.

گفتنی است کاشت گونه های گیاهی دائمی و فصلی، بهبود سیستم روشنایی بوستان، تجهیز نمازخانه، بهسازی پیاده رو و بهسازی وسایل ورزشی و بازی کودکان ازجمله اقداماتی است که دراین اقدام صورت گرفته است.