چهارشنبه, ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ ۲۲:۳۷ ۱۰
طبقه بندی: اخبارشهر
چچ
گشتی صمیمانه درشهر پیرامون موضوعات مدیریت شهری

شهردار منطقه یازده خبرداد:

گشتی صمیمانه درشهر پیرامون موضوعات مدیریت شهری

شهردار منطقه یازده مشهد ازاجرای طرح صمیمانه درشهر با هدف مشارکت شهروندان در مدیریت شهری و اطلاع از خواسته های آنان درآستانه استقبال ازبهار ۱۴۰۰ خبرداد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه یازده، مریم عرب احمدی شهردار منطقه با بیان اینکه اطلاع از خواسته ها و نظرات شهروندان همواره دغدغه مدیریت شهری بوده و هست عنوان کرد: به منظور آگاهی از خواسته های شهروندان و جلب مشارکت آنان در آستانه سال جدید طرح صمیمانه درشهر در سطح منطقه یازده به اجرا درآمده است.
عرب احمدی بااشاره به اینکه این طرح با همکاری نمایندگان چشم شهر درحال اجراست تصریح کرد: نمایندگان این گروه با حضور درمحلات سطح منطقه نظرات و پیشنهادات شهروندان درحوزه مدیریت شهری و استقبال ازبهار را دریافت کرده و ثبت می کنند.
شهردارمنطقه یازده خاطرنشان کرد: این طرح به مدت یک هفته درسطح منطقه یازده درحال اجراست و خوشبختانه تاکنون استقبال بسیارخوبی ازسوی شهروندان برای این طرح صورت پذیرفته است.
وی افزود: به منظورجلب اعتماد و تشویق شهروندان به مشارکت دراین طرح ، به هرشهروند گلدانی گل ازسوی شهرداری منطقه یازده اهدا می شود.
گفتنی است طرح صمیمانه درشهر جزو اقدامات خلاقانه شهرداری منطقه یازده در استقبال ازبهار ۱۴۰۰ محسوب می شود.