فهرست طبقات
سه شنبه, ۲۳ دی ۱۳۹۹ ۱۰:۵۱ ۱۰
طبقه بندی: اخبارشهر
چچ
جمع آوری بیش از 8 هزارتن خاک و نخاله و سرشاخه در منطقه یازده مشهد

از ابتدای سال جاری تاکنون:

جمع آوری بیش از 8 هزارتن خاک و نخاله و سرشاخه در منطقه یازده مشهد

شهردار منطقه یازده از جمع آوری بیش از 8 هزارتن خاک و نخاله و سرشاخه ازابتدای سال جاری تاکنون خبرداد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه یازده مشهد، مریم عرب احمدی شهردار منطقه دپوی خاک توسط برخی شهروندان را از معضلات مدیریت شهری عنوان کرد و اظهارداشت: امیدواریم با مشارکت شهروندان درجمع آوری و انتقال نخاله های ساختمانی، از انباشته شدن ضایعات ساختمانی درسطح منطقه جلوگیری شود زیرا وجود خاک و نخاله علاوه بر نازیبایی منظر شهری مشکلات بهداشتی و زیست محیطی را به همراه دارد.

شهردار منطقه یازده درادامه یادآور شد: قسمتی از خاک و نخاله های تولید شده حاصل از تخریب ساختمان های فرسوده و یا ضایعات ناشی از ساخت و سازهای جدید درسطح منطقه هستند که درصورت عدم جمع آوری مشکلات بسیاری را برای شهروندان محلات ایجاد می کنند.

وی افزود: درراستای پاکسازی محیط زندگی شهروندان ازابتدای سال جاری تا آذرماه 99 بیش از 8 هزارتن خاک و نخاله و سرشاخه به همت اداره خدمات شهری منطقه جمع آوری شده است.

منبع: