فهرست طبقات
دوشنبه, ۲۲ دی ۱۳۹۹ ۱۳:۳۸ ۱۲
طبقه بندی: اخبارشهر
چچ
جلسه بررسی پروژه های سال ۱۴۰۰

درمنطقه یازده شهرداری مشهد برگزار شد؛

جلسه بررسی پروژه های سال ۱۴۰۰

جلسه بررسی پروژه های سال ۱۴۰۰ با محوریت پروژه های جدید و نیمه تمام، با حضور جمال حسن بارانی مدیرکل دفتر برنامه، بودجه و ارزیابی عملکرد شهرداری مشهد ، مریم عرب احمدی شهردار منطقه، معاونین ، مسئولین و جمعی از کارشناسان ادارات منطقه برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه یازده مشهد، جلسه بررسی پروژه های سال ۱۴۰۰ با محوریت پروژه های جدید و نیمه تمام، با حضور جمال حسن بارانی مدیرکل دفتر برنامه، بودجه و ارزیابی عملکرد شهرداری مشهد ، مریم عرب احمدی شهردار منطقه، معاونین ، مسئولین و جمعی از کارشناسان ادارات منطقه برگزارشد.

در این جلسه جمال حسن بارانی مدیرکل دفتر برنامه، بودجه و ارزیابی عملکرد شهرداری مشهد، با تاکید بر لزوم اختصاص بودجه برای برنامه های ابتکاری مناطق عنوان کرد: بخشی از بودجه سال ۱۴۰۰ برای رفع دغدغه ها و نیازهای مناطق که معمولا از آن ها غافل می شویم پیش بینی شده است.

وی تصریح کرد: حضوراعضای شورای اجتماعی محلات، نمایندگان دفاتر تسهیل گری و همچنین نگاه ویژه به درخواست های مردمی ۱۳۷ از جمله مواردی است که به عنوان نقطه عطفی درزمینه تصمیم گیری های مدیریت شهری و تحقق شعار با مردم و برای مردم انجام می شود.

گفتنی است در این جلسه، پایش 9 ماهه برش منطقه ای توسط حانیه علی اکبرزاده رئیس اداره برنامه ریزی و فناوری شهرداری منطقه یازده ارائه گردید.

منبع: