فهرست طبقات
دوشنبه, ۰۳ آذر ۱۳۹۹ ۱۱:۴۵ ۸
طبقه بندی: اخبارشهر
چچ
اجرای بیش از 60 پروژه درراستای شهرهمگان و شهر دوستدارکودک درمنطقه 11

شهردار منطقه یازده خبرداد:

اجرای بیش از 60 پروژه درراستای شهرهمگان و شهر دوستدارکودک درمنطقه 11

شهردار منطقه یازده با اعلام این خبرگفت: از ابتدای سال جاری تاکنون 66 پروژه درراستای تحقق شهرهمگان و شهر دوستدار کودک با اعتباری بالغ بر 11 میلیارد و 300 میلیون ریال اجرا شده است.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه یازده، مریم عرب احمدی شهردار منطقه با بیان اینکه شهر همگان شهری است که همه شهروندان بتوانند از همه امکانات، منابع و فرصت های شهرنشینی به یک اندازه استفاده کنند عنوان داشت: شهرداری مشهد و به تبع آن مناطق زیرمجموعه آن موظف هستند درراستای مصوبه منشور حقوق شهرنشینی، ساختار اداری و اجرایی مناسب با اولویت حمایت از گروه های خاص را ایجاد کنند.

شهردار منطقه یازده درادامه اظهارداشت: ما نیز درمجموعه شهرداری منطقه یازده علاوه بر تمامی وظایف روزانه خود، اقدامات حوزه شهر همگان و شهردوستدار کودک را جزو اولویت های کاری خود قرارداده و تمام تلاش خود را به کار بسته ایم تا هردو حوزه را به صورت موازی باهم پیش ببریم.

عرب احمدی با اشاره به اینکه برای تحقق شهرهمگان و شهر دوستدار کودک برنامه های ویژه ای درحوزه های عمرانی، خدماتی و آموزشی برای شهرداری های مناطق پیش بینی شده است عنوان کرد: درحالی که 12 ماه از ابلاغ این مصوبه به شهرداری مناطق می گذرد اقدامات مناسبی از سوی این منطقه درقالب 66 پروژه انجام شده است و شاهد پیشرفت فیزیکی بیش از 60درصدی درپروژه های عمرانی و اجرایی سطح منطقه هستیم.

وی خاطرنشان کرد: با هدف تامین شرایط مناسب برای حضور افراد دارای معلولیت درفضاهای اجتماعی، احداث آبخوری های سه سطحی دربوستان های سطح منطقه، تعمیر، مرمت و نصب سرویس های بهداشتی فرنگی ویژه معلولین و ساماندهی ورودی بوستان های سطح منطقه با اعتباری بالغ بر شش میلیارد ریال دردستورکار این منطقه قرارگرفته و هم اکنون درحال انجام است.

شهردار منطقه یازده درتشریح برنامه های شهر همگان ویژه کودکان و بانوان نیز تصریح کرد: تعمیر و مرمت سرویس های بهداشتی، احداث بخش شیردهی و تعویض نوزاد، کف سازی زمین بازی کودکان و خرید و نصب وسیله های بازی پلی اتیلن ازجمله اقداماتی است که ازابتدای سال 99 تاکنون دربوستان های سطح منطقه بااعتباری بالغ بر 5 میلیارد و 300 میلیون ریال به اجرا درآمده است.

گفتنی است مصوبه شهرهمگان با اولویت حمایت از گروه های خاص جامعه شامل افراد دارای معلولیت، زنان و کودکان در آذرماه سال 98 توسط پنجمین دوره شورای اسلامی شهر مشهد به تصویب رسید.

منبع: