فهرست طبقات
دوشنبه, ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ ۱۱:۴۸ ۱۵۵۷
طبقه بندی:
  • اخبارشهر
  • تازه ها
  • 11
چچ
2K/Zitiv2KfYsdi02YfYsdiv2KfYsdmF2YbYt9mC2YcgMTEg2KjYpyDZgdix2YXYp9mG2K/ZhyDZiNmF2LPYptmI2YTZitmGINmG2KfYrdmK2Ycg2YXZgtin2YjZhdiqINio2LPZitisINiz2b7Yp9mHINiz2YTZhdin2YYg2YXYtNmH2K8gIA==

دیدارشهردارمنطقه 11 با فرمانده ومسئولین ناحیه مقاومت بسیج سپاه سلمان مشهد

دکتر فرقانی به همراه جمعی از مسئولین منطقه11 با فرمانده و جمعی از مسئولین پایگاه مقاومت بسیج سلمان دیدار کردند .

.

منبع:
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 1.4045286178589
Qt: 1.0889072418213