اوقات شرعی
 
     
    • |
    • مدیریت هسته گزینش شهرداری مشهد
    • امر به معروف و نهی از منکر شهرداری
    • شورای اجتماعی محله
    • شورای شهر
    • وب سایت های شهرداری
    • سامانه خدمات شهرسازی
    • شهرآرا محله
    • دولت دانا
    • راهنمای مراجعین
    • بانک اطلاعاتی منطقه
    • تصاویر منطقه
   • تازه ها شهری فرهنگی
   • خدمات
     
   • فهرست مناقصات
     
    واگذاری امور خدمات شهری(تنظیف شهری) و امور سدمعبر منطقه11
    نگهداری فضای سبز بوستان ملت
    تجدید مناقصه نگهداری فضای سبز بوستان ملت
    روکش غیر مکانیزه آسفالت معبر سواره رو-شش ماهه دوم 98
    پاکسازی و لایروبی کانال های سطح منطقه