اوقات شرعی
 
     
    • |
    • مدیریت هسته گزینش شهرداری مشهد
    • امر به معروف و نهی از منکر شهرداری
    • شورای اجتماعی محله
    • شورای شهر
    • وب سایت های شهرداری
    • سامانه خدمات شهرسازی
    • شهرآرا محله
    • دولت دانا
    • راهنمای مراجعین
    • بانک اطلاعاتی منطقه
    • تصاویر منطقه
   • تازه ها شهری فرهنگی
   • خدمات
     
   • فهرست مناقصات
     
    عملیات انحراف ترافیکی معابر سواره رو سطح منطقه- شش ماهه دوم 98
    تجدید لایروبی و کف شکنی چاه های جاذب سطح منطقه
    تعمیرات اساسی تجهیزات ایمنی و هدایت ترافیکی معبر سواره رو محله شهید رضوی
    خرید لوازم مورد نیاز تجهیز مجموعه ورزشی امید و زندگی
    خرید کفپوش و تجهیز زمین روباز بسکتبال بوستان ملت