اوقات شرعی
 • دوشنبه،05 خرداد 1399
 • ورود
 
   
  • امورمعاملات

   امورمعاملات

   تاریخ سند : ۱۳۴۶/۰۴/۱۲
   شماره نامه : -
   ماده 1: معاملات شهرداریها از نظر میزان مبلغ به سه نوع تقسیم می شود: نوع اول: معاملات جزئی که میزان آن از پنجاه هزار ریال تجاوز نخواهد کرد. نوع دوم: معاملات متوسط که میزان آن بیشتر از پنجاه هزار ...

   ماده 1:
   معاملات شهرداریها از نظر میزان مبلغ به سه نوع تقسیم می شود:
   نوع اول: معاملات جزئی که میزان آن از پنجاه هزار ریال تجاوز نخواهد کرد.
   نوع دوم: معاملات متوسط که میزان آن بیشتر از پنجاه هزار ریال و کمتر از پانصد هزار ریال باشد.
   نوع سوم : معاملات عمده که میزان آن پانصد هزار ریال و بیشتر خواهد بود.

   ماده 2:
   در مورد معاملات جزئی متصدی خرید یا کسی که وظیفه مذکورکتبا از طرف شهردار به او ارجاع گردیده مکلف است بهای جنس یا اجرت کار مورد معامله را به نحو ممکنه وبه مسئولیت خود بدست آورده با جلب موافقت کتبی مقامات زیر اقدام نماید:
   الف- در شهرداریهائی که درآمد سالانه آنها تا 10 میلیون ریال است موافقت شهردار.
   ب– در شهرداریهائی که در آمد سالانه آنها از 10 میلیون ریال تا 50 میلیون ریال است موافقت متصدی امور مالی.
   ج– در شهرداریهائی که درآمد سالانه آنها از50 میلیون ریال بیشتر است موافقت رئیس کارپردازی.

   تبصره 1:
   ذکر نام و نام خانوادگی و امضاء وسمت متصدی خرید و همچنین آدرس و مشخصات کامل فروشنده جنس یا دهنده کار در ذیل سند ضروری است.
   تبصره 2:
   شهردار می تواند بموجب ابلاغ کتبی انجام بعضی از انواع معاملات جزئی را که در این ماده اختیار تصویب آنها به متصدی امور مالی یا رئیس کارپردازی داده شده است موکول به موافقت کتبی خود نماید و یا اختیار رئیس کارپردازی را به متصدی امور مالی یا رئیس حسابداری شهرداری واگذار کند.
   ماده 3:
   در مورد معاملات متوسط متصدی خرید باید حداقل از سه نفر فروشندگان کالا یا انجام دهندگان کار از هر یک جداگانه استعلام کتبی که مشعر بر تعیین و تصریح نوع و مشخصات کامل جنس یا موضوع کار مورد معامله و مقدار و شرایط معامله و مدت تحویل باشد اخذ و فروشنده کالا یا انجام دهنده کار باید حداقل بهاء ممکنه را ضمن تعیین مدت و نشانی دقیق خود در برگ استعلام بهاء ذکر و با قید تاریخ امضاء نموده و متصدی خرید صحت مندرجات آن را گواهی نماید. انجام معامله پس از موافقت کمیسیون معاملات مرکب از شهردار یا معاون شهرداری – متصدی امور مالی و یکنفر از رؤسای واحد ها یا اعضاء ارشد شهرداری بنا به تناسب کار و به انتخاب شهردار مجاز خواهد بود و تصمیمات کمیسیون باتفاق آراء و یا با اکثریت دو رأی موافق در صورتی مناط اعتبار خواهد بود که شهردار یا معاون او یکی از آن دو نفر باشد.
   تبصره:
   در شهرداریهائی که درآمد سالانه آنها از 50 میلیون ریال بیشتر است در صورتی که شهرداری فاقد معاون باشد شهردار می تواند رئیس کار پردازی یا یکی از اعضای دیگر شهرداری را به عضویت کمیسیون معاملات انتخاب ولی تصمیمات کمیسیون را موکول بتایید خود نماید.
   ماده 4:
   معاملات عمده باید بطور کلی با تشریفات مناقصه یا مزایده عمومی و یا مناقصه محدود انجام شود اگر ترک مناقصه ضروری تشخیص گردد بطریق زیر انجام خواهد شد:
   الف– در صورتیکه میزان معامله کمتر از دو تا پنجاه میلیون ریال باشد بنا به پیشنهاد مستدل و موجه شهردار و تصویب انجمن شهر.
   ب– در صورتیکه میزان معامله از دو تا پنجاه میلیون ریال باشد بنا به پیشنهاد مستدل و موجه شهردار و تصویب انجمن شهر و تایید وزارت کشور.
   ج– در صورتیکه میزان معامله از پنجاه میلیون ریال بیشتر باشد بنا به پیشنهاد مستدل و موجه شهردار و تصویب انجمن شهر و تایید وزارت کشور و تصویب هیئت دولت.
   تبصره 1:
   در مورد مناقصه محدود شهرداری از بین فهرست مقاطعه کاران واجد شرایط منتخبه توسط سازمان برنامه یا وزارت راه حداقل شش شرکت یا مؤسسه واجد شرایط را دعوت خواهد نمود.
   تبصره 2:
   موارد استفاده از مناقصه محدود با تصویب انجمن شهر تعیین می شود و طرز عمل بر طبق صوابدید انجمن شهر به ترتیبی خواهد بود که در آئین نامه مناقصه امور ساختمانی وزارت راه مصوب اسفند ماه 1338 و یا آئین نامه مربوط در سازمان برنامه مقرر است . در مواردی که در آئین نامه های فوق وزیر و مدیرعامل نوشته شده شهردار و در مواردی که هیئت عامل نوشته انجمن شهر جایگزین آن خواهد بود.
   تبصره 3:
   در مورد کالای انحصاری دولت و کالاها یا خدمات منحصر بفرد انجام معامله با نمایندگی های رسمی و انحصاری فروش کالا پس از گواهی کمیسیون معاملات مبنی بر انحصاری بودن کالا یا خدمات با ترک مناقصه بلا مانع خواهد بود و در مورد کالاهای انحصاری غیر دولتی بهای کالا با گواهی اداره کل نظارت بر قیمتها یا اطاق بازرگانی استان تعیین و پرداخت خواهد گردید.

   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی:
    
 • اطلاعات تماس
  آدرس :

  بلوار فرهنگ -فرهنگ 42

  تلفن :31296001
  فاکس :31296116
  رایانامه :zone11@manmail.ir
 • سایت های مرتبط
  منشور اخلاقی
  خط مشی کیفیت
  سامانه خدمات شهرسازی
  مدیریت هسته گزینش
 • امار بازدید سایت
  مجموع بازدیدها : 2,150,779
  تعداد بازدید امروز : 279
  تعداد بازدید دیروز : 463
  آخرین به روزرسانی : 1399/03/03 14:09