اوقات شرعی
 • پنج شنبه،30 آبان 1398
 • ورود
 
     
   • منشور حقوق شهروندان

    منشور حقوق شهروندان

    تاریخ سند : -
    شماره نامه : -
    1. شهروندان حق دارند در برنامه ریزی ، کنترل، مدیریت،نو سازی و توسعه شهر سهیم باشند. 2.شهروندان حق مشارکت در توسعه پایدار و تنظیم بودجه شهر و همچنین دسترسی به اطلاعات مدیریتی شهر و نظارت بر کار ...

    1. شهروندان حق دارند در برنامه ریزی ، کنترل، مدیریت،نو سازی و توسعه شهر سهیم باشند.

    2.شهروندان حق مشارکت در توسعه پایدار و تنظیم بودجه شهر و همچنین دسترسی به اطلاعات مدیریتی شهر و نظارت بر کار خدمتگزاران و دستگاه های عمومی را داشته باشند.

    3.شهروندان حق دارند در برنامه ریزی ، نظارت و مدیریت زیست محیطی شهری که باعث ایجاد توازن میان توسعه شهری و حفاظت از محیط زیست و پیشینه تاریخی، فرهنگی، معماری و هنری و نیز جلوگیری از جدایی و محرومیت منطقه ای می شود ، مشارکت داشته باشند.

    4.شهروندان حق دارند برای اطلاعاتی کافی ، صحیح و کامل از ارکان مدیریتی شهرداری در زمینه فعالیت های مالی و مدیریتی آنها و یا فعالیت های شرکت ها و انجمن های خصوصی یا تعاونی طرف قرداد در خواست داشته باشند.

    5.توان خواهان و سالمندان حق دارند که از امکانات درمانی و توانبخشی برای بهبودی و یا توانمند شدن در جهت زندگی مستقل و مشارکت در جنبه های زندگی بهره مند شوند.

    6.شهروندان حق دارند از کرامت انسانی و تمامی مزایای پیش بینی شده در قوانین و مقررات شهرداری به نحو یکسان بهره مند شوند.

    7.شهروندان حق دارند از هر گونه خدمات عمومی نظیر خدمات بهداشتی، و فرصت های شغلی و آموزشی به طور یکسان بهرمند شوند و نباید هیچ تصمیم واقدامی منجر به فاصله طبقاتی و تبعیض ناروا و محرومیت از حقوق شهروندی ، بین شهروندان گردد.

    8.شهروندان حق دارند که از تصمیمات و اقدامات اداری که به نوعی حقوق و منافع مشروع آنها را تحت تاثیر قرار می دهد ، آگاه شوند.

    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
    کد امنیتی: