اوقات شرعی
 • پنج شنبه،30 آبان 1398
 • ورود
 
     
   • منشور اخلاقی روابط عمومی

    منشور اخلاقی روابط عمومی

    تاریخ سند : -
    شماره نامه : -
    از آنجا که ماهیت انسان بدون ارتباط میسر نیست و تعالی انسان به نحوی در نحوه ارتباط او با همه موجودات،علی الخصوص انسان ها به عنوان اشرف مخلوقات مستتر است ، پس هدف نهایی روابط عمومی ،رشد انسان ها از ...

    از آنجا که ماهیت انسان بدون ارتباط میسر نیست و تعالی انسان به نحوی در نحوه ارتباط او با همه موجودات،علی الخصوص انسان ها به عنوان اشرف مخلوقات مستتر است ، پس هدف نهایی روابط عمومی ،رشد انسان ها از طریق ارتقاء سطح معرفت اوست.

    لذا اصول زیر را به عنوان رسالت خویش در روابط عمومی مد نظر قرار داده و خود را متعهد به اجرای آنها می دانیم.

    1- اعتقاد به کرامت انسانها و تلاش هر چه بیشتر در جهت سطح تکریم مخاطبین سازمان.
    2- برقراری ارتباط چند سویه و هم سنگ و بدون هرگونه تبعیض بین مردم و سازمان.
    3- اعتقاد راسخ نسبت به حق مردم جهت کسب اطلاع از وضعیت و اقدامات سازمان و همچنین انعکاس لزوم نظریات، پیشنهادات و اطلاعات آنان به مسئولین سازمان.
    4- برنامه ریزی، تحقیق در جهت ایجاد پل ارتباطی قوی تر بین مخاطبین و سازمان با استفاده از شیوه های علمی و هنری.
    5- سهیم سازی مردم و مخاطبین سازمان در تصمیم سازی و اجرای برنامه های درون سازمانی و برون سازمانی.
    6- تلاش در جهت سوق دادن قوانین، امکانات و توانمندیهای سازمان به سمت نیازهای واقعی مخاطبین.
    7- رعایت اصول اخلاق حرفه ای و تأکید بر موازین شرع مقدس در برخورد با مخاطبین.
    8- تلاش در جهت ایجاد تفاهم متقابل بین مدیریت و پرسنل از طریق گفتمان متقابل و ترویج شیوه های ارتباطی بین پرسنل و مدیریت.

    9- اطلاع رسانی و اطلاع یابی و گزارش دهی جریان امور، رخدادها و فعالیتها به مخاطبان درون سازمانی و عموم مردم فهیم منطقه در راستای این نکته که دانستن و آگاهی حق طبیعی همگان است.

     

    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
    کد امنیتی: