• پزشکان
   نام ونام خانوادگی  تخصص منطقه ناحیه محله آدرس مطب
   کامران جاویدی اعصاب و روان 11 1 آزادشهر بین استقلال 4 و چهارراه میلاد- پلاک 54 طبقه اول
   ناهید مسعودنیا جراح زنان زایمان نازایی 11 1 آزادشهر استقلال 5 پلاک 12
   پگاه میرزایی   11 1 آزادشهر نبش امامت 6
   سید ابوالفضل جلالی مشاور 11 1 آزادشهر امامت 16- پلاک 24مجتمع پزشکان- طبقه اول
   راحله کارگزار پزشک عمومی 11 1 آزادشهر امامت 16- پلاک 24مجتمع پزشکان- طبقه اول
   میترا تقی زادگان مشاور 11 1 آزادشهر امامت 16- پلاک 24مجتمع پزشکان- طبقه اول
   فاطمه قدرت نما دندانپزشک 11 1 آزادشهر امامت 16- پلاک 24مجتمع پزشکان- طبقه اول
   هادی تیر گیر فیزیوتراپی 11 1 آزادشهر امامت 16- پلاک 24مجتمع پزشکان- طبقه اول
   امیر گرگانی دندانپزشک 11 1 آزادشهر امامت 16- پلاک 24مجتمع پزشکان- طبقه اول
   مستانه صالحی پزشک عمومی 11 1 آزادشهر امامت 32 پلاک 10 طبقه بالا
   غلامرضا پناهی دندان پزشک 11 1 آزادشهر امامت 32 پلاک 10 طبقه بالا
   حبیبه مسعودی اپتومتریست 11 1 آزادشهر استقلال 5 پلاک 12
   سهراب دادور جراح و دندان پزشک 11 1 آزادشهر استقلال 5 پلاک 12
   علیرضا عطاری متخصص داخلی 11 1 آزادشهر استقلال 5 پلاک 12
   حبیب الله کلماتی زاده جراح و دندان پزشک 11 1 آزادشهر استقلال 5 پلاک 12
   عاطفه فهیم زاده دندان پزشک 11 1 آزادشهر استقلال 5 پلاک 12
   سید محسن نظری هاشمی متخصص پوست 11 1 آزادشهر استقلال 5 پلاک 12
   امان الله کریمی جراح و متخصص چشم 11 1 آزادشهر استقلال 5 پلاک 12
     دندانساز 11 2 تربیت بین قائم مقام 34 و 36 پلاک 290
   حسین خرمی داخلی و اطفال 11 2 تربیت بین معلم 44 و 46
   سید حسین رضوی داخلی و اطفال 11 2 تربیت قائم مقام 6 پلاک 54/7
   پرویز امین رضایی دندانساز 11 2 تربیت قائم مقام 4 پلاک 42
   احمد شهبازی داخلی و اطفال 11 2 تربیت معلم 69
   فرهاد خلیل پور دندان پزشک 11 2 تربیت بین معلم 50 و 52
   معتمد ورزشی مشاور تغذیه 11 2 تربیت نبش معلم 46
   جلیل محبی جراح و دندان پزشک 11 2 تربیت  معلم 46   قائم مقثام 28
   امیر هادی صبوری داخلی و اطفال 11 2 تربیت معلم 46 قائم مقام 28
   علیرضا سلطانی داخلی و اطفال 11 2 تربیت بین معلم 46 و 48 پلاک 1212
   منوچهر سرتیپ احیاء قلب و ریه 11 2 تربیت بین معلم 50 و 52 ساختمان 1248
   شروین جعفری راد زنان و پوست 11 2 تربیت بین معلم 50 و 52 ساختمان 1248
   سلیمانی بهدار دندان 11 2 تربیت بین معلم 50 و 52 ساختمان 1248
   سید علی رئیس الساداتی داخلی و اطفال 11 2 تربیت ستاری 15 مسجد صاحب الزمان عج
   طاهره هاشمی زنان و داخلی 11 2 تربیت ستاری 15 مسجد صاحب الزمان عج
   علی محمد به زارع دندان پزشک اطفال و معالجه ریشه 11 2 تربیت ستاری 15 مسجد صاحب الزمان عج
   مینا حسن زاده کارشناس مامایی 11 2 تربیت ستاری 15 مسجد صاحب الزمان عج
   احمدحکم ابادی دندانپزشک 11 2 شریف وکیل اباد 63
   محمدکاظم یزدانی دندانپزشک 11 2 شریف بلواروکیل اباد-وکیل اباد 63
   محمود معصومی دندانپزشک 11 2 شریف وکیل اباد 63
   عبدا..محسنی دندانپزشک 11 2 شریف وکیل اباد 63
   معصومه بنی حسنی دندانپزشک 11 2 شریف وکیل اباد 63
   محمدعلی مصلح دندانپزشک 11 2 شریف وکیل اباد 63
   امنه موسوی دندانپزشک 11 2 شریف وکیل اباد 63
   حمیدرضارئوفی دندانپزشک 11 2 شریف وکیل اباد 63
   بهروزحسین زاده دندانپزشک 11 2 شریف وکیل اباد 63
   امیر انتظاری دندانپزشک 11 2 شریف وکیل اباد 63
     درمانگاه ولی عصر 11 2 شریف داخل وکیل اباد 63
   کاظم قلی پور داخلی -اطفال 11 2 شریف بلوارمعلم نبش معلم64
   عباس طالبیان ارتوپدی 11 2 شریف وکیل اباد 63
   حمیدفرزادفر ارتوپدی 11 2 شریف وکیل اباد 63
   نصیر حسن زاده ارتوپدی 11 2 شریف وکیل اباد 63
   ابوالقاسمرضایی ارتوپدی 11 2 شریف وکیل اباد 63
   افشاریان ارتوپدی 11 2 شریف وکیل اباد 63
   پروین بازوبندی ارتوپدی 11 2 شریف وکیل اباد 63
   سیدجواد موسوی ارتوپدی 11 2 شریف وکیل اباد 63
   سیدجوادقریشی عفونی 11 2 شریف وکیل اباد 63
   علی اصغرکمانگیری عفونی 11 2 شریف وکیل اباد 63
   علی مرادیان عفونی 11 2 شریف وکیل اباد 63
   عباس طاهری اطفال 11 2 شریف وکیل اباد 63
   نرگس جلیلیان اطفال 11 2 شریف وکیل اباد 63
   مهنازگرگانی اطفال 11 2 شریف وکیل اباد 63
   انصاری گوارش 11 2 شریف وکیل اباد 63
   کتایون اشوری گوارش 11 2 شریف وکیل اباد 63
   صفیه حامدی گوارش 11 2 شریف وکیل اباد 63
   محمود توکلی کلیه ومجاری 11 2 شریف وکیل اباد 63
   محمود فرزین کلیه ومجاری 11 2 شریف وکیل اباد 63
   نویدسیمایی کلیه ومجاری 11 2 شریف وکیل اباد 63
   فرشته رستم نژاد زنان وزایمان 11 2 شریف وکیل اباد 63
   صدیقه افشارزاده زنان وزایمان 11 2 شریف وکیل اباد 63
   میناسقایان زنان وزایمان 11 2 شریف وکیل اباد 63
   نازیلا ابراهیمی زنان وزایمان 11 2 شریف وکیل اباد 63
   سکینه انبیایی زنان وزایمان 11 2 شریف وکیل اباد 63
   نسرین عطایی زنان وزایمان 11 2 شریف وکیل اباد 63
   مهنازاهالی خامنه زنان وزایمان 11 2 شریف وکیل اباد 63
   رضاکاظمی زنجانی اعصاب وروان 11 2 شریف وکیل اباد 63
   محمدسجادی اعصاب وروان 11 2 شریف وکیل اباد 63
   مهدی صانعی ارتوپدی 11 2 شریف وکیل اباد 63
   سیدمسعوددادخواه پوست 11 2 شریف وکیل اباد 63
   موسی میرشکار پوست 11 2 شریف وکیل اباد 63
   فاطمه ایراندوست چشم پزشک 11 2 شریف وکیل اباد 63
   عباس احمدزاده چشم پزشک 11 2 شریف وکیل اباد 63
   نرجس السادات باقریان چشم پزشک 11 2 شریف وکیل اباد 63
   سیف ا...کسایی گوش وحلق 11 2 شریف وکیل اباد 63
   محمود تبریزی گوش وحلق 11 2 شریف وکیل اباد 63
   علی سرابی گوش وحلق 11 2 شریف وکیل اباد 63
   حمیدرضاظهوریان گوش وحلق 11 2 شریف وکیل اباد 63
   بهنازطهرانیان جراح عمومی 11 2 شریف وکیل اباد 63
   محمدرضاصاحب علم جراح عمومی 11 2 شریف وکیل اباد 63
   اشراقی قلب و عروق 11 2 شریف وکیل اباد 63
   سیروس میرزایی هومیوپات 11 2 شریف وکیل اباد 63
   محمدحسین صالحیان رژیم درمان 11 2 شریف وکیل اباد 63
   حمیدرضاسلطانی گفتاردرمانی 11 2 شریف وکیل اباد 63
   مریم فارابی مشاوره 11 2 شریف وکیل اباد 63
   حسین فکور مشاوره 11 2 شریف وکیل اباد 63
   علی بنی اسدی مشاوره 11 2 شریف وکیل اباد 63
   زهره اتبال نیا مشاوره 11 2 شریف وکیل اباد 63
   فاطمه غنچه داروسازی 11 2 شریف وکیل اباد 63
   هدی خادم الحسینی بیناسنجی 11 2 شریف وکیل اباد 63
   مجیدشیرازی رادیولوژی 11 2 شریف وکیل اباد 63
   نوشین محمودی سونوگرافی ورادیولوژی 11 2 شریف وکیل اباد 63
   مریم ابریشم چی دندانزشک 11 2 شریف وکیل اباد 63
   ایلاچمنی تبریزی دندانپزشک 11 2 شریف وکیل اباد 63
   محمودجوادبیننده دندانپزشک 11 2 شریف وکیل اباد 63
   مهدی نیک پند دندانپزشک 11 2 شریف وکیل اباد 63
   اسماعیل اعتمادی عیدگاهی دندانپزشک 11 2 شریف وکیل اباد 63
   انسیه سپهرارا دندانپزشک 11 2 شریف وکیل اباد 63
   میمنت ترقی داخلی- اطفال - زنان 11 2 شریف تربیت4
   دکترسیذرحیم عادل بیماری های عفونی 11 2 شریف بین وکیل اباد55-53
   دکترناهیدرضوی متخصص زنان زایمان 11 2 شریف بین وکیل اباد55-53
   دکتررضامشیریان جراح دندانپزشک 11 2 شریف بین وکیل اباد55-53
   زهراپیروان زنان مامایی کارشناس 11 2 شریف بین وکیل اباد55-53
   مهدی مس فروش دندانساز 11 2 شریف بین دندانپزشکان7-9
   پرویزرحیمی دندانسازی 11 1 هاشمی نژاد سیدرضی51
   جواد حدادان مطب دندانپزشکی 11 1 سیدرضی نبش میدان معلم پلاک163
   الهام مهاجر مطب داخلی-پوست-اطفال 11 1 سیدرضی نبش میدان معلم پلاک163
   کریمی دندانپزشک 11 1 سیدرضی معلم37
   هادی جعفری داخلی و اعصاب 11 1 سیدرضی بین سیدرضی 28و30 پلاک 42
   سیده رامش سیدزاده دلویی پوست 11 1 سیدرضی بین سیدضی 27و29 پلاک 19
              
   رضافخرایی مقدم جراح-دندانپزشک 11 1 فرهنگ جلال ال احمد 2طبقه دوم
   میترا میرباشی داخلی اطفال-اعصاب 11 1 فرهنگ فرهنگ12
   مجیدرشیدی کلینیک دندانپزشکی ارنیکا 11 1 فرهنگ نبش سیدرضی1
   دکتر غلامعلی انصاری قلب-ریه-گوارش 11 1 فرهنگ بین وکیل اباد25و23
   غلام حسین جعفری پوس ومو 11 1 فرهنگ بین وکیل اباد25و23
   ملیحه میرثه پناه زنان وزایمان 11 1 فرهنگ بین وکیل اباد25و23
   فرزانه خدادادیان بیماریهای داخلی زنان 11 1 فرهنگ بلوارمعلم نرسیده به چهاراه دانش اموز
   مسعودلبه صمدی بینایی سنجی 11 1 فرهنگ بلوارمعلم نرسیده به چهاراه دانش اموز
   راوریان دندانپزشک 11 1 فرهنگ بین معلم 22و24درمانگاه شهیدچمران
   محبوبه انصاری دندانپزشک 11 1 فرهنگ بین معلم 22و24درمانگاه شهیدچمران
   مریم اعتمادی دندانپزشک 11 1 فرهنگ بین معلم 22و24درمانگاه شهیدچمران
   شادی غیور دندانپزشک 11 1 فرهنگ بین معلم 22و24درمانگاه شهیدچمران
   انوش صاحب جمعی  دندانپزشک 11 1 فرهنگ بین معلم 22و24درمانگاه شهیدچمران
   سوسن رضای نژاد دندانپزشک 11 1 فرهنگ بین معلم 22و24درمانگاه شهیدچمران
   ازاده قاسمزاده دندانپزشک 11 1 فرهنگ بین معلم 22و24درمانگاه شهیدچمران
   اعظم جوانی دندانپزشک 11 1 فرهنگ بین معلم 22و24درمانگاه شهیدچمران
   فاطمه صادات مدنی دندانپزشک 11 1 فرهنگ بین معلم 22و24درمانگاه شهیدچمران
   جعفری متخصص قلب 11 1 فرهنگ بین معلم 22و24درمانگاه شهیدچمران
   درگاهی متخصص قلب 11 1 فرهنگ بین معلم 22و24درمانگاه شهیدچمران
   حسینی متخصص قلب 11 1 فرهنگ بین معلم 22و24درمانگاه شهیدچمران
   برزگر متخصص زنان 11 1 فرهنگ بین معلم 22و24درمانگاه شهیدچمران
   فیروزی متخصص زنان 11 1 فرهنگ بین معلم 22و24درمانگاه شهیدچمران
   پزشکیانی متخصص زنان 11 1 فرهنگ بین معلم 22و24درمانگاه شهیدچمران
   ابنیایی متخصص زنان 11 1 فرهنگ بین معلم 22و24درمانگاه شهیدچمران
   جعفری متخصص زنان 11 1 فرهنگ بین معلم 22و24درمانگاه شهیدچمران
   دوگانی متخصص زنان 11 1 فرهنگ بین معلم 22و24درمانگاه شهیدچمران
   گلدوزیان متخصص زنان 11 1 فرهنگ بین معلم 22و24درمانگاه شهیدچمران
   فربودی متخصص زنان 11 1 فرهنگ بین معلم 22و24درمانگاه شهیدچمران
   مسعودنیا متخصص زنان 11 1 فرهنگ بین معلم 22و24درمانگاه شهیدچمران
   سرابی متخصص گوش و حلق 11 1 فرهنگ بین معلم 22و24درمانگاه شهیدچمران
   قهرمانی متخصص گوش و حلق 11 1 فرهنگ بین معلم 22و24درمانگاه شهیدچمران
   بنی احمد متخصص گوش و حلق 11 1 فرهنگ بین معلم 22و24درمانگاه شهیدچمران
   قاضی متخصص گوش و حلق 11 1 فرهنگ بین معلم 22و24درمانگاه شهیدچمران
   سبزاری متخصص گوش و حلق 11 1 فرهنگ بین معلم 22و24درمانگاه شهیدچمران
   علیجانی متخصص چشم 11 1 فرهنگ بین معلم 22و24درمانگاه شهیدچمران
   باقریان متخصص چشم 11 1 فرهنگ بین معلم 22و24درمانگاه شهیدچمران
   ناصری متخصص چشم 11 1 فرهنگ بین معلم 22و24درمانگاه شهیدچمران
   ادیب منش متخصص جراحی عمومی 11 1 فرهنگ بین معلم 22و24درمانگاه شهیدچمران
   حمید متخصص جراحی عمومی 11 1 فرهنگ بین معلم 22و24درمانگاه شهیدچمران
   خانم خلیلی شنوایی سنجی 11 1 فرهنگ بین معلم 22و24درمانگاه شهیدچمران
   آقای دبیر شنوایی سنجی 11 1 فرهنگ بین معلم 22و24درمانگاه شهیدچمران
   سید علی سرابی متخصص گوش و حلق 11 1 فرهنگ بین معلم 22و24 جنب درمانگاه شهیدچمران
   محمود فرزین کلیه و مجاری ادراری 11 1 فرهنگ بین معلم 22و24 جنب درمانگاه شهیدچمران
   مریم روحانی پزشک عمومی(طب سوزنی) 11 1 فرهنگ بین معلم 22و24 جنب درمانگاه شهیدچمران
   فرنوش بیدوی پزشک عمومی(طب سوزنی) 11 1 فرهنگ بین معلم 22و24 جنب درمانگاه شهیدچمران
   پروین کلانتری پور مامایی 11 1 فرهنگ نبش چهارراه معلم ساختمان 410
   ابوتراب نصیری پزشک عمومی  11 1 فرهنگ نبش چهارراه معلم ساختمان 410
   سید محمد کاظم زبرجدیان کمک دندانپزشک 11 1 فرهنگ نبش چهارراه معلم ساختمان 410
   سلیمی دندانسازی 11 1 فرهنگ بین معلم 14 و 16 ساختمان 340
   علیرضا نقی نژاد دندان پزشک 11 1 فرهنگ بین معلم 22 و 24 پلاک 560
   مژگان هدایتیان متخصص کودکان 11 1 فرهنگ بین وکیل اباد21و23 جنب داروخانه دکتر انسان
   محمد کاظم یزدانی دندان پزشک 11 1 فرهنگ بین وکیل آباد 21 و 23 جنب داروخانه دکتر انسان
   میر بلوکی پزشک عمومی 11 1 فرهنگ بین وکیل آباد 21 و 23 جنب داروخانه دکتر انسان
   سعید اسکندری داخلی- استخوان و مفاصل 11 1 فرهنگ بین وکیل آباد 23 و25 پلاک 475
   مریم رضای جراح-دندانپزشک 11 1 فرهنگ بین معلم 28و30
   فاطمه یوسف نژاد دندانپزشک 11 1 فرهنگ بین معلم 22و24مقابل پمپ بنزین
   مهدی کریمیان دندانپزشک 11 1 فرهنگ بین معلم 22و24مقابل پمپ بنزین
   مونا اعتمادی دندانپزشک 11 1 فرهنگ بین معلم 22و24مقابل پمپ بنزین
   محسن کاشانی نژاد دندانپزشک 11 1 فرهنگ بین معلم 22و24مقابل پمپ بنزین
   زینب غوامیور دندانپزشک 11 1 فرهنگ بین معلم 22و24مقابل پمپ بنزین
   عباس فاسفری دندانپزشک 11 1 فرهنگ بین معلم 22و24مقابل پمپ بنزین
   عباسی فوق تخصص غدد 11 1 فرهنگ بین معلم 22و24مقابل پمپ بنزین
   الدپور متخصص داخلی 11 1 فرهنگ بین معلم22و24مقابل پمپ بنزین
   اشوری متخصص داخلی 11 1 فرهنگ بین معلم22و24مقابل پمپ بنزین
   کیانی متخصص داخلی 11 1 فرهنگ بین معلم22و24مقابل پمپ بنزین
   بیژنی متخصص داخلی 11 1 فرهنگ بین معلم22و24مقابل پمپ بنزین
   ناقلی متخصص داخلی 11 1 فرهنگ بین معلم22و24مقابل پمپ بنزین
   صفری متخصص داخلی 11 1 فرهنگ بین معلم22و24مقابل پمپ بنزین
   ملکی متخصص داخلی 11 1 فرهنگ بین معلم22و24مقابل پمپ بنزین
   صانعی  متخصص ارتوپد 11 1 فرهنگ بین معلم22و24مقابل پمپ بنزین
   نصیری متخصص ارتوپد 11 1 فرهنگ بین معلم22و24مقابل پمپ بنزین
   فرزادفر متخصص ارتوپد 11 1 فرهنگ بین معلم22و24مقابل پمپ بنزین
   قاضی متخصص ارتوپد 11 1 فرهنگ بین معلم22و24مقابل پمپ بنزین
   حاج صادقی متخصص ارتوپد 11 1 فرهنگ بین معلم22و24مقابل پمپ بنزین
   غفوری متخصص اطفال 11 1 فرهنگ بین معلم22و24مقابل پمپ بنزین
   تحرکی متخصص اطفال 11 1 فرهنگ بین معلم22و24مقابل پمپ بنزین
   لطفی متخصص اطفال 11 1 فرهنگ بین معلم22و24مقابل پمپ بنزین
   میرشکار متخصص پوست 11 1 فرهنگ بین معلم22و24مقابل پمپ بنزین
   محمدیان متخصص پوست 11 1 فرهنگ بین معلم22و24مقابل پمپ بنزین
   سرددارخان متخصص اعصاب وروان 11 1 فرهنگ بین معلم22و24مقابل پمپ بنزین
   کاظمی متخصص اعصاب وروان 11 1 فرهنگ بین معلم22و24مقابل پمپ بنزین
   مهدی نژاد متخصص مغزواعصاب 11 1 فرهنگ بین معلم22و24مقابل پمپ بنزین
   پیشنماز اورولوژی 11 1 فرهنگ بین معلم22و24مقابل پمپ بنزین
   دکترفرزین اورولوژی 11 1 فرهنگ بین معلم22و24مقابل پمپ بنزین
   اقای منزه متخصص روان شناسی ومشاوره 11 1 فرهنگ بین معلم22و24مقابل پمپ بنزین
   خانم معنوی واکسیناسیون ومامایی 11 1 فرهنگ بین معلم22و24مقابل پمپ بنزین
   گهربد ساختمان پزشکان 11 1 فرهنگ بین معلم22و24جنب درمانگاه چمران
   عبدا...زاده دکترپوست 11 1 فرهنگ بین معلم 22و24جنب درمانگاه چمران
   اناهیتاعربی دکترپوست 11 1 فرهنگ بین معلم 22و24جنب درمانگاه چمران
   شیداادیب دندانپزشک 11 1 فرهنگ بین معلم22و24جنب درمانگاه چمران
   مهدیه اخوندزاده دندانپزشک 11 1 فرهنگ بین معلم22و24جنب درمانگاه چمران
   حسان پارسی دندانپزشک 11 1 فرهنگ بین معلم22و24جنب درمانگاه چمران
   غلامرضاحیدری دندانپزشک 11 1 فرهنگ بین معلم22و24جنب درمانگاه چمران
   مهدی صانعی متخصص ارتوپد 11 1 فرهنگ بین معلم22و24جنب درمانگاه چمران
   محمدنوذری دنداپزشک 11 1 فرهنگ نبش بلوارمعلم پلاک456
   معصومه شاه نظر جراح-دندانپزشک 11 1 سیدرضی نبش سیدرضی33پلاک270
   ناصرعلی حقیقی دکترپوست 11 1 سیدرضی بین سیدرضی46و48پلاک114
   کریمی کمک دندانپزشک 11 1 سیدرضی چهاراه دانش اموزمعلم37
   یحیی زاده دندانسازی تجربی 11 1 سیدرضی جلال احمد42
   ابراهیم عبداللهی مطب اطفال وداخلی 11 1 سیدرضی سیدرضی31
   معصومه تیماجی پزشک عمومی 11 1 سیدرضی دانش اموز33پلاک444
   سید محمدرضایوسفیان پوست وزیبایی 11 1 سیدرضی بین معلم17و19پلاک185
   حمید فراحتی متخصص اعصابوروان 11 1 سیدرضی معلم 17-جنب موسسه مالی فردوسی-واحد4
   لیلاکاظمیان دندانپزشک 11 1 سیدرضی معلم 17-جنب موسسه مالی فردوسی-واحد7
   فرهادفرخ فر دندانپزشک 11 1 سیدرضی میدان معلم پلاک163
   مرضیه مدرسی دندانپزشک 11 1 سیدرضی بین جلال ال احمد42و40پلاک52
   حسین  مخصص زنان وزایمان 11 1 فرهنگ بین وکیل اباد13و15ساختمان یاس پلاک225
   غلامرضاصدقی کارشناس تغذیه 11 1 فرهنگ بین وکیل اباد13و15ساختمان یاس پلاک225
   کاظم اهتشام منش  دندانپزشک 11 1 فرهنگ بین وکیل اباد13و15ساختمان یاس پلاک225طبقه همکف
   روح...شهسا کارشناس روان شناسی بالینی 11 1 فرهنگ بین وکیل اباد13و15ساختمان یاس پلاک225
   سعادت ا...روحانی پزشک داخلی واعصاب 11 1 فرهنگ سیدرضی21
   سودابه جعفری تخصص زنان وزایمان 11 1 فرهنگ سیدرضی21پلاک223
   سیده مهدیه مداح دندانپزشک 11 1 فرهنگ بین فرهنگ 19 و میدان سید رضی
   میترا ودیعتی دکتر بیماری های داخلی 11 1 فرهنگ ابدای جلال ال احمدپلاک26
   سردارخانی اعصاب وروان 11 1 ازادشهر بین بلوارجلال ال احمدوکیل اباد13پلاک25
   دکتردهقانی جراح-دندانپزشک 11 1 ازادشهر بین بلوارجلال ال احمدوکیل اباد13پلاک25
   صدیقه افشارزاده زنان وزایمان 11 1 فرهنگ بین وکیل اباد13و15-ساختمان پزشکان سروش
   هادی بهشتی پزشک خانواده-داخلی 11 1 فرهنگ بین وکیل اباد13و15-ساختمان پزشکان سروش
   مهدی مسیبی تخصص قلب وعروق 11 1 فرهنگ بین وکیل اباد13و15-ساختمان پزشکان سروش
   مهرنازتولایی متخصص پوستومو 11 1 فرهنگ بین وکیل اباد13و15ساختمان پزشکان سروش
   ابولقاسم سنایی جراح زنان وزایمان 11 1 فرهنگ بین وکیل اباد13و15ساختمان پزشکان سروش
   کوروش قضاوت اعصاب وروان 11 1 فرهنگ بین وکیل اباد13و15ساختمان پزشکان سروش
   محسن عباسی داخلی-اطفال 11 1 فرهنگ نبش جلال احمد26
   علی اکبرسازگار داخلی پوست اطفال-ختنه 11 1 فرهنگ نبش جلال احمد26
   هادی حسین زاده داخلی اطفال-اعصاب 11 1 فرهنگ نبش جلال احمد26
   فریبافخار جراح دندانپزشک 11 1 فرهنگ نبش جلال احمد26
   هما ابراهیمی نیا جراح دندانپزشک 11 1 فرهنگ وکیل اباد23ساختمان پزشکان صباپلاک1
   حسین کیارش جراح دندانپزشک 11 1 فرهنگ نبش چهارراه معلم  معلم20
   حکیمی مرکزمشاوره 11 1 فرهنگ سیدرضی2سمت راس پلاک191
   دکترجواد بجدی   11 1 ازادشهر بلوارامامت بین امامت 18و16
   دکترایلیاتی دندانپزشکی 11 1 ازادشهر بلوارمعلم بین معلم7و9
   نداعابدزاده مطب مامایی 11 1 ازادشهر بلوارمعلم بین7و9
   رویاخادمیان پزشک عمومی 11 1 ازادشهر بین معلم13و15
   دکترهایده صدرا مطب دندانپزشکی-عمومی 11 1 ازادشهر بین استقلال3وچهارراه میلاد
   سبحانی مشاوره غذیه ورژیم درمانی 11 1 ازادشهر نبش چهارراه میلاد
   دکترمهنازتهرانیان متخصص جراحی عمومی 11 1 ازادشهر نبش چهارراه میلاد
   دکتراروین پوس-زیبایی-غذیه 11 1 ازادشهر چهارراه میلادطبقه دوم
   حسن عزمی بینایی سنجی 11 1 ازادشهر چهاراه میلاد-طبقه دوم
   ناصرخزیمه جراح-دندانپزشک 11 1 ازادشهر چهاراه میلاد-طبقه دوم
   عاطفه غریب نواز بینایی سنجی 11 1 ازادشهر چهاراه میلاد-طبقه دوم
   مرجان جندقی دکترزنان زایمان 11 1 ازادشهر چهاراه میلاد-طبقه دوم
   فرهادمنتظری جراح-دندانپزشک 11 1 ازادشهر چهاراه میلاد-طبقه دوم
   کیاناصبوری پوست مو-داخلی 11 1 ازادشهر چهاراه میلاد-طبقه دوم
   ظهوریان حجامت 11 1 ازادشهر چهاراه میلاد-طبقه دوم
   بتول ساعدی جراح متخصص زنان وزایمان 11 1 ازادشهر بلوارامامت امامت13
   دکترایرج مرادی پوست مو-داخلی-اطفال 11 1 ازادشهر بلوارامامت امامت52
   دکترعبدال...هروی جراح دندانپزشک 11 1 ازادشهر بلوارامامت امامت52
   محمدارغوانی طرقدری دندانپزشک 11 1 ازادشهر نبش معل8پلاک98
   دکترابولقاسم فنونی    11 1 ازادشهر بلوارمعلم بینمعلم 8و10پلاک172
   سیدجوادزمانیه دندانپزشک 11 1 ازادشهر بلوارمعلم نبش معلم9
   اقای دکترمهاجر دندانسازتجربی 11 1 ازادشهر بلوارمعلم بین معلم9و11
   دکترمحمدتقی برومند دکترداخلی 11 1 ازادشهر بین استقلال 1و3پلاک57
   حمیدرضا خاکشور اعصاب وروان 11 1 ازادشهر بین استلال 5وچهارراه میلادپلاک99
   علی شاطری مقدم جراح دندانپزشک 11 1 ازادشهر بین استلال 5وچهارراه میلادپلاک99
   غلامرضاذبیحی جراح گوش حلق وبینی 11 1 ازادشهر بین استلال 5وچهارراه میلادپلاک99
   بهروز هوشمند مخصص جراح عمومی 11 1 ازادشهر بین استقلال 5وچهارراه میلادساختمان105طبقه اول
   جوادغفوریان جراح دندانپزشک 11 1 ازادشهر بین استقلال 5وچهارراه میلادساختمان105طبقه دوم
   علیرضانجفی مقدم  مخصص کودکان 11 1 ازادشهر نبش استقلال 11پلاک105
   مهدی نجفی مقدم متخصص بیماریهای عفونی داخلی 11 1 ازادشهر نبش استقلال 11پلاک105
   جلوه جلالی جراح ودندانپزشک  11 1 ازادشهر نبش استقلال 11پلاک105
   امیرعلی اکبرزاده جراح ومتخصص کلیه مجاری  11 1 ازادشهر نبش استقلال 11پلاک105
   هما جلیلی متخصص پوست مو 11 1 ازادشهر نبش استقلال 11پلاک105
   بیژن طالبی جراح ومتخصص ارتوپد 11 1 ازادشهر نبش استقلال 11پلاک105
   نیلوفرنظرزاده جراح ومتخصص زنان 11 1 ازادشهر نبش استقلال 11پلاک105
   فاطمه سبزی جراح ومخصص چشم 11 1 ازادشهر نبش استقلال 11پلاک105
   محمداله داد متخصص نوزادان 11 1 ازادشهر امامت 15پلاک119
   ساختمان پزشکان فراز   11 1 ازادشهر امامت 15پلاک119
   حمیدرضاعدالتی بینایی سنجی 11 1 ازادشهر امامت 15پلاک119
   شادی بهگزین دندانپزشک 11 1 ازادشهر امامت 15پلاک119
   مهنازفرازمند پزشک خانواده 11 1 ازادشهر امامت 15پلاک119
   محمداشرف سرگلزای پزشک خانواده 11 1 ازادشهر امامت 15پلاک119
   سیدامیرحسین هاشمی عطار رادیولوژیست 11 1 ازادشهر امامت 15پلاک119
   رحمت همتی  دکتراطفال 11 1 ازادشهر نبش امامت15پلاک119
   شادی پارسا پزشک عمومی (زنان) 11 1 ازادشهر امامت36پلاک1
   رحمت ملکی اعصاب داخلی 11 1 ازادشهر امامت36پلاک1
   فرخ فلاح رستگار مامایی 11 1 ازادشهر امامت36پلاک1
   کاظم غفاری داخلی-پوست اطفال 11 1 ازادشهر امامت36پلاک1
   محبوبه پاکدامن جراح -دنانپزشک 11 1 ازادشهر امامت36پلاک1
   فرزانه شریعتی بینایی سنجی 11 1 ازادشهر بین استقلال9و11پلاک75
   سینا رستگاری جراح دندانپزشک 11 1 ازادشهر امامت4-پلاک2
   ناصرشریفی اطفال داخلی 11 1 ازادشهر نبش امامت12
   محمدرضاذبیحی گوارشی-تیروءید 11 1 ازادشهر نبش امامت12
   هوشنگ جواهری دندانپزشک 11 1 ازادشهر بین امامت22و24
   کاظم مبرز داخلی 11 1 ازادشهر بین امامت22و24
   محمدوطن پرست دندانپزشک 11 1 ازادشهر داخل امامت24بلوارمعلم
   علی رغیب اطفال 11 1 ازادشهر داخل امامت24بلوارمعلم
   شاهین رخ فروز جراح دندانپزشک 11 1 ازادشهر بین معلم8و6پلاک1344طبقه همکف
   محسن محمودی متخصص ارتوپد 11 1 ازادشهر بین معلم8و6پلاک1344طبقه همکف
   محمدقیطاقی پزشک عمومی 11 1 ازادشهر بین معلم8و6پلاک1344طبقه همکف
   ناصرپرنیان پور متخصص کودکان 11 1 ازادشهر بین معلم8و6سمت چپ پلاک130طبقه اول
   سمیراشهابی نژاد جراح زنان 11 1 ازادشهر نبش امامت 31پلاک110
   سعیدبخشی گوش وحلقوبینی 11 1 ازادشهر نبش امامت 31پلاک110
   فرشته قاضی مخصص گوش وحلق 11 1 ازادشهر نبش امامت 33
   شراره مشیراحمدی پوست داخلی 11 1 ازادشهر نبش امامت 33(بین امامت 31و33)
   نصرا...نوری جراح عمومی 11 1 ازادشهر بلواراسقلال بین4و2سمت چپ پلاک16
   محمود سرافراز جراح دندانپزشک 11 1 ازادشهر بلوار استقلال بین 4و4راه میلادپلاک42
   تکتم وزدکار بینایی سنجی 11 1 ازادشهر بلوار استقلال بین 4و4راه میلادپلاک46
   علی صادق مقدم جراح دندانپزشک 11 1 ازادشهر بلوار استقلال بین4و2سمت چپ
   زهر سیما موحد زنان وکودکان 11 1 ازادشهر بلوار استقلال بین 4و2سمت چپ پلاک52
   حمیدرضارئوفی دندانپزشک -دندانساز 11 1 ازادشهر بلواراستقلالبین 2و4سمت چپ پلاک52
   جلیل رحیمی بینایی سنجی 11 1 ازادشهر چهارراه میلادجنب بانک رفاه ساختمان52
   مجید اکبری جراح دندانپزشک 11 1 ازادشهر چهارراه میلادجنب بانک رفاه ساختمان52
   ثمیه سجادی اعصاب وروان 11 1 ازادشهر چهارراه میلادجنب بانک رفاه ساختمان52
   دکتراسعدی دندانپزشک 11 1 ازادشهر چهارراه میلادجنب بانک رفاه ساختمان52
   مسعودایرانمنش دندانپزشک 11 1 ازادشهر امامت7پلاک103
   احمدجانباز پزشک داخلی  11 1 دانشجو بین دانشجو6و8
   محسن شفیع خراسانی گوش وحلقوبینی 11 2 دانشجو بین دانشجو14و16پلاک158
   امیرپنجه باشی دندانپزشک 11 2 دانشجو بین دانشجو14و16پلاک188
   فاطمه تکلوبختیاری کارشناس مامایی 11 2 دانشجو دانشجو6-پلاک20
   محبوبه حاتمی اپتومتریست  11 2 دانشجو بین دانشجو 14 و 16 جنب بانک مسکن
   ثریا توکلی دندان پزشک و جراح 11 2 دانشجو بین وکیل آباد 31 و دانشجو
   سید رضا گلدوزیان طب ورزشی- تناسب اندام 11 2 دانشجو بین وکیل آباد 31 و دانشجو
   طاهره ملک آرا طب ورزشی- تناسب اندام 11 2 دانشجو بین وکیل آباد 31 و دانشجو
   لیلا قیاسی داخلی و اطفال 11 2 دانشجو بین وکیل آباد31 و دانشجو
   محمد محمد زاده دندان پزشک 11 2 دانشجو بین وکیل آباد 31 و دانشجو
   سید فاطمه ایراندوست جراح و متخصص چشم 11 2 دانشجو بین وکیل آباد 31 و دانشجو
   خباز سیرجانی معاینات پزشکی ناجا 11 2 دانشجو بین وکیل آباد 31 و دانشجو
   علی صمدی داخلی- پوست و اطفال 11 2 دانشجو بین وکیل آباد 31 و دانشجو
   علیرضا نبوی دندان پزشک 11 2 دانشجو نرسیده به وکیل آباد 21پلاک 657
   فریده شفیقی شهری  پزشک داخلی 11 2 دانشجو دانشجو23 پلاک 588
   معصومه نجفی دندان پزشک 11 2 دانشجو بین چهارراه دانش آموز و معلم 41 پلاک 567
   مرضیه سامعی پوست و مو 11 2 دانشجو بین دانشجو 14 و 16 پلاک 188 طبقه اول
     کارشناس مامایی 11 2 دانشجو بین چهارراه دانشجو و معلم 45 جنب پلاک 709
   عباس فومنی متخصص داخلی قلب و ریه 11 2 دانشجو بین معلم 34 و 36
   صفیه اخلاقی امیری کارشناس روانشناسی بالینی 11 2 دانشجو بین بلوار دانشجو و وکیل آباد 35 مرکز سلامت
   حسین فکوری روانشناس تربیتی 11 2 دانشجو بین وکیل آباد 35 و 37 پلاک 829/1
   مریم یزدی زنان داخلی گوش 11 2 دانشجو معلم 47
   آذری دندانپزشک 11 2 دانشجو معلم 47
   فرشید مشایخی اطفال- پزشک خانواده 11 2 دانشجو دانشجو 17 ساختمان کیمیا
   رعنا عادل پور کارشناس مامایی 11 2 دانشجو دانشجو 17 ساختمان کیمیا
     مراقبت پوست و مو 11 2 دانشجو دانشجو 17 ساختمان کیمیا
   عبدالرضا ملک متخصص کودکان 11 2 دانشجو بین معلم 32و30
   فرزانه سبحانی زنان و زایمان 11 2 دانشجو بلوار وکیل آباد نرسیده به دانشجو مجتمع پزشکی سینوهه
   علیرضا حق پرست دندانپزشک و جراح 11 2 دانشجو بلوار وکیل آباد نرسیده به دانشجو مجتمع پزشکی سینوهه
   نازیلا ابراهیمی زنان و زایمان 11 2 دانشجو بلوار وکیل آباد نرسیده به دانشجو مجتمع پزشکی سینوهه
   حسین افضلی دندانپزشک و جراح 11 2 دانشجو بلوار وکیل آباد نرسیده به دانشجو مجتمع پزشکی سینوهه
   لیلا پارسایی داخلی و پوست 11 2 دانشجو بلوار وکیل آباد نرسیده به دانشجو مجتمع پزشکی سینوهه
   فاطمه بیاتی اپتومتریست  11 2 دانشجو بلوار وکیل آباد نرسیده به دانشجو مجتمع پزشکی سینوهه
   فرشته باغشنی اپتومتریست  11 2 دانشجو بلوار وکیل آباد نرسیده به دانشجو مجتمع پزشکی سینوهه
   صالح نیا دندانپزشک 11 2 دانشجو بلوار وکیل آباد نرسیده به دانشجو مجتمع پزشکی سینوهه
   سلماز گلرخ کارشناس مامایی 11 2 دانشجو نبش معلم 38 مجتمع پزشکی شمس
   اشرفی راد دندانپزشک و جراح 11 2 دانشجو نبش معلم 38 مجتمع پزشکی شمس
   محسن وهاب رجایی اپتومتریست  11 2 دانشجو نبش معلم 38 مجتمع پزشکی شمس
   سسید محمود صادق الحسینی تغذیه و بهداشت نوزادان 11 2 دانشجو دانشجو 3 پلاک 91
   حمید شاکری دندانپزشک و جراح 11 2 دانشجو بین دانشجو 3 و5 پلاک 43
   پژمان دهقانیان کاشت دندان 11 2 دانشجو دانشجو 17 ساختمان کیمیا
   غلام رضا طباطبایی دلویی زیبایی 11 2 دانشجو بین دانشجو 3 و5 پلاک 43
   فاطمه سیگاری زنان و زایمان 11 2 دانشجو نبش چهارراه دانش آموز پلاک 567
   حسن منصوری دندانپزشک و جراح 11 2 دانشجو نبش چهارراه دانش آموز پلاک 567
   محبوبه انصاری دندانپزشک و جراح 11 2 دانشجو نبش چهارراه دانش آموز پلاک 567
   علیرضا اسداللهی دندانپزشک 11 2 دانشجو بین معلم 45 47 پلاک 649
   مریم منشادیان پوست و مو- تغذیه 11 2 دانشجو بین معلم 45 47 پلاک 689
   جواد سالاری داخلی- تروماتولوژی 11 2 دانشجو دانشجو 18
   خلیل رحمانی جراح و دندانپزشک 11 2 دانشجو نبش معلم 45
   محسن مصطفی جراح و دندانپزشک 11 2 دانشجو نبش معلم 45
   زهرا حصاری ترمیمی زیبایی - پروتز 11 2 دانشجو بین معلم 45 و 43
   افسانه پاکدل جراح و دندانپزشک 11 2 دانشجو نبش معلم 43
   رضا عظیمی دندانپزشکی و دندانسازی 11 2 دانشجو دانشجو 26
   محمد عباسی فوق تخصص غدد مترشحه داخلی 11 2 دانشجو دانشجو 26
   سید مجید امید خدا متخصص جراحی عمومی 11 2 دانشجو بین دانشجو 4 و 6
   نسیم کاظمیان جراح و دندانپزشک 11 2 دانشجو بین دانشجو 4 و 6
   سید جواد قریشی متخصص بیماریهای عفونی داخلی 11 2 دانشجو بین دانشجو 4 و 6
   پریسا بامشه تنظیم خانواده و کنترل بارداری 11 2 دانشجو بین دانشجو 4 و 6
   زهرا سوسنی داخلی- اطفال- پوست 11 2 دانشجو دانشجو 4 پلاک 68
   مریم اعتمادی سجادی دندانپزشک 11 2 دانشجو دانشجو 13
   یزدان راوریان دندانپزشک 11 2 دانشجو دانشجو13
   شهناز رضیان جراح و دندانپزشک 11 2 دانشجو دانشجو 13
   محمد علی ساقی ایمپلنت- ارتدنسی 11 2 دانشجو دانشجو1
   سید محمود زمانی داخلی و اطفال 11 2 دانشجو دانشجو1
   سیمین کزازی داخلی- اطفال- زنان 11 2 دانشجو دانشجو1
   فاضل پور صدر ارتوپدی 11 1 آزادشهر نبش چهارراه میلاد
   سمانه مختاری بینایی سنجی 11 1 آزادشهر نبش چهارراه میلاد
   الهه عابدزاده دندانسازی 11 1 آزادشهر امامت 3
   حمید کوشان فرد جراح و دندانپزشک 11 1 آزادشهر امامت 3
   کرمانی داخلی و اطفال 11 1 آزادشهر امامت 3
   مژگاه صالح نیا دندانپزشک 11 1 فرهنگ بین وکیل آباد 23 و 25
   مصطفی حمیدی حداد بینایی سنجی 11 1 فرهنگ بین وکیل آباد 23 و 25
   مغربی دندانپزشک 11 1 فرهنگ بین وکیل آباد 23 و 25
   فلاح بیماریهای چشم 11 1 آزادشهر تقاطع استقلال و امامت پلاک 54
   ابراهیم برکس دندانپزشک 11 1 آزادشهر بین امامت 23و25
   رضا نجاری دندانپزشک 11 1 آزادشهر بین امامت 19و 17پلاک 239
   سمیه ابراهیمی دندانپزشک 11 1 آزادشهر بین امامت 19و 17پلاک 239
   بوستان داخلی- پوست و اطفال 11 1 آزادشهر بین امامت 19و 17پلاک 239
   غلام رضا رحمانی دندانپزشک 11 1 آزادشهر بین امامت 19و 17پلاک 239
   امینیان اطفال داخلی 11 2 فارغ التحصیلان بین وکیل آباد 75 و77
   سامی راد متخصص کودکان 11 2 فارغ التحصیلان  
   عبدالرئوف احراری متخصص داخلی 11 2 فارغ التحصیلان  
   پروین معصومیان کارشناس مامایی 11 2 فارغ التحصیلان  
   مهدی شیخ زاده   11 1 آزادشهر بین معلم 4 و 6
   پانته آ میر افسری   11 1 آزادشهر بین معلم 4 و 6
   فاطمه حصار پور   11 1 آزادشهر بین معلم 4 و 6
   ندا کوثر   11 1 آزادشهر بین معلم 4 و 6
   جواد مسیحایی   11 1 آزادشهر بین معلم 4 و 6
   امیر کامل برون   11 1 آزادشهر بین معلم 4 و 6
   سید علی احمدی   11 1 آزادشهر بین معلم 4 و 6
   سعید اسماعیل زاده داخلی- اطفال و پوست 11 2 فارغ التحصیلان وکیل آباد 77 ابتدای فارغ التحصیلان
   حسین شاهوردیانی متخصص جراحی و ارتوپدی 11 2 فارغ التحصیلان وکیل آباد 77 ابتدای فارغ التحصیلان
   زهرا حجت دندانپزشک 11 2 فارغ التحصیلان وکیل آباد 77 ابتدای فارغ التحصیلان
   مهدی دهقان متخصص کودکان 11 2 فارغ التحصیلان وکیل آباد 77 ابتدای فارغ التحصیلان
   مجتبی تیموری مکرم داخلی- پوست و اعصاب 11 1 زیباشهر بین امامت 39 و 41
   تعداد بازدید :16435
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی:
    
آمار بازدید
مجموع بازدیدها : 2,154,441
تعداد بازدید امروز : 437
تعداد بازدید دیروز : 656
آخرین به روزرسانی : 14:11  1399/03/11
ارتباط با ما
آدرس :

بلوار فرهنگ -فرهنگ 42

تلفن :31296001
فاکس :31296116
رایانامه :zone11@manmail.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری مشهد می باشد.
تامین و به روزرسانی محتوای این سایت توسط پورتال منطقه شش شهرداری مشهد انجام میگردد
طراحی و پشتیبانی فنی: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد