• مراکز درمانی بهداشتی و بیمارستان ها

   نام مرکز آدرس مرکز
   مجتمع پزشکان آریا بین وکیل آباد 31 و 33
   مجتمع پزشکی سینوهه بین وکیل آباد 31 و 33
   مجتمع پزشکی و دندانپزشکی نبش دانشجو 19
   دندانپزشکی  بین دانشجو 13 و 15
   ساختمان پزشکی کیمیا نبش دانشجو 17
   ساختمان پزشکان یاس بین وکیل آباد 13 و 15
   مجتمع پزشکی خاتم نبش وکیل آباد 9
   مجتمع تخصصی پزشکان رضا بین وکیل آباد 7 و 9
   کلینیک شبانه روزی سلامت کودک بین وکیل آباد 11 و 9
   ساختمان پزشکان شفا نبش وکیل آباد 23
   ساختمان پزشکی سینا بین وکیل آباد 23 و 25
   درمانگاه شبانه روزی آزادشهر بین امامت 15 و 17
   کلینیک تخصصی دندانپزشکی حکمت نبش میلاد به سمت استقلال
   ساختمان پزشکان نبش جلال آل احمد 35
   دندا نپزشکی میدان معلم
   ساختمان پزشکان پویا  جلال آل احمد 26
   مرکز بهداشتی و درمانی دانش آموز میدان دانش آموز
   درمانگاه شهید چمران بین معلم 22 و 24
   درمانگاه بزرگمهر بلوار معلم - نرسیده به چهارراه دانشجو
   مرکز بهداشت امامت امامت 28 - چهارراه اول سمت راست
   مرکز ترک اعتیاد فرخنده بین معلم 43 و 45 پلاک 649
   درمانگاه اطفال نبش معلم 31
   دندانپزشکی  معلم 37
   مرکز درمان اعتیاد بین جلال آل احمد 11 و 13
   مرکز مشاوره صابر بین جلال آل احمد 11 و 13
   مرکز درمان سوء مصرف مواد مخدر  بین جلال آل احمد 13 و 15
   کلینیک ترک اعتیاد داخل امامت 15
   آزمایشگاه دکتر بیگ ولی نبش میلاد به سمت استقلال
   کلینیک ترک اعتیاد راه هدایت  امامت 28 پلاک 4 طبقه پایین
   فیزیوتراپی پویان بین امامت 7 و 9
   آزمایشگاه آپادانا داخل امامت 11
   آزمایشگاه کیمیا  امامت 32 پلاک 10 طبقه پایین
   دندانپزشکی خانواده بین امامت 17 و 19
   آزمایشگاه بین امامت 15 و 17
   آزمایشگاه دیابت مشهد  وکیل آباد5 
   کلینیک تخصصی صحت چهارراه میلاد به سمت استقلال
   کلینیک آرامش شرق بین استقلال 4 و 6
   دندانپزشکی دکتر نجاریان بین استقلال 4 و 6
   ساختمان پزشکان بین امامت و معلم 5
   مشاوره و خدمات روانشناسی صداقتی بین استقلال 6 و 8
   کلینیک فیزیوتراپی نوین بین معلم 36 و چهارراه دانشجو پلاک 1004
   مرکز درمان اعتیاد دانشجو بین معلم 36 و 38 پلاک 988
   درمان اعتیاد تابش بین معلم 40 و 42
   ترک اعتیاد صبا نبش دانشجو 19
   مرکز درمان سو استفاده مواد فارابی بین دانشجو 4 و 6
   فیزیوتراپی فاطمیه بین وکیل آباد 31 و 33
   مرکز درمان سوء مصرف مواد مخدر نصوح بین وکیل آباد 31 و 33
   مرکز ترک اعتیاد نوید بین وکیل آباد 27 و 29 پلاک 625
   آزمایشگاه بین وکیل آباد 13 و 15
   مرکز مشاوره صابری بین وکیل آباد 11 و 13
   پایگاه واکسیناسیون کلینیک تخصصی دیابت مشهد- هپاتیت B- انفولانزا مشمولین وکیل آباد 9
   کیلینیک فیزیوتراپی خاتم وکیل آباد 9
   کلینیک درمان سوء مصرف مواد طلوع بین استقلال 3و 5
   آزمایشگاه تشخیص طبی نیکدلی چهارراه میلاد نبش امامت 5
   آزمایشگاه تشخیص طبی  امامت 3
   مرکز مشاوره ناصح امامت 7
   فیزیوتراپی علوی چهارراه میلاد
   فیزیوتراپی ایثارگران معلم 68
   فیزیوتراپی ایرانمهر بین معلم 14 و 16
   مرکز ترک اعتیاد   بین معلم 13 و 15
   ساختمان پزشکان بین معلم 22 و 24
   رادیولوژی و سونوگرافی بین معلم 34 و 36
   مرکز مشاوره عمومی آرمان بین معلم 45 و 47
   مجتمع پزشکی شمس بین معلم 36 و چهارراه دانشجو
   مرکز توانبخشی بهارستان بین امامت 4و6
   مرکز ترک اعتیاد  امامت6 پلاک 2
   مجتمع پزشکان بانوان امامت 16 - پلاک 24
   فیزیوتراپی بین معلم 6 و 8 -پلاک 142
   مرکز درمان اعتیاد بین معلم و آزادی 2- پلاک 8- طبقه دوم سمت چپ
   مرکز انتقال خون بین استقلال 2 و 4- پلاک 18/2
   کلینیک ترک اعتیاد آرامش  
   سونوگرافی چهارراه میلاد به سمت میدان استقلال- سمت راست- پلاک 52- طبقه همکف
   ساختمان پزشکان استقلال استقلال 5 پلاک 12
   مرکز تخصصی لستری و بازتوانی بانوان بین وکیل آباد 45 و 47
   مرکز درمان ترک اعتیاد بین صدف 5 و 7
   درمان اعتیاد مهر آوران بین معلم 50و 52 پلاک 1236 ساختمان پاسارگاد
   کلینیک دامپزشکی رازی بین وکیل آباد 63و65 پلاک 15
   کلینیک مشاوره راه زندگی بین میدان تربیت و معلم 62 پلاک 8
   شرکت متد(مرکزارترزوپروتزکوثر) وکیل اباد63ازادگان بین4و6
   مرکز درمان اعتیاد نبش دانش آموز 31 پلاک 468
   مرکز ترک اعتیاد سبز درمان بین سید رضی 28 و 30 پلاک 42
   مرکزدرمان ترک اعتیادکوثر بین معلم 28و30
   کلینیک ترک اعتیاد بین معلم 26و 28پلاک 672
   ساختمان پزشکان سینا بین وکیل آباد 23 و 25
   فیزیوتراپی شهیدچمران بلوارمعلم بین معلم 22و24
   ازمایشگاه تشخیص طبی بین وکیل اباد13و15 طبقه پایین
   بینایی سنجی نبش سیدرضی معلم 20
   مرکزترک اعتیاددانوش بین بلوارجلال ال احمدوکیل اباد13پلاک25
   مرکز درمان اعتیادازادگان بین بلوارجلال ال احمدوکیل اباد13پلاک25
   فیزیوراپی مهرگان بین وکیل اباد13و15 طبقه پایین
   ساختمان پزشکان سروش بین وکیل اباد13و15
   ترک اعتیادحکمت وکیل اباد23ساختمان پزشکان صباپلاک1
   مرکزدرمان اعتیاد نبش دانش اموز31پلاک468
   ساختمان پزشکان صبا وکیل اباد23
   موسسه کلینیک بهبودترک اعتیاد نبش فرهنگ 24پلاک382
   ازمایشگاه تشخیص طبی سینوهه داخل امامت30
   مجتمع دندانپزشکان  ازاد جلال ال احمد33-چهاراه دوم پلاک76داخل میرزا کوچک خان38
   کلینیک پوست و دندانپزشکی شبانه روزی معلم بلوارمعلم بین معلم8و10
   کلینیک ترک اعتیادیاوران بلوارمعلم بین معلم7و9
   مرکز مشاوره ارامش روان چهاراه ازدشهر امامت1
   مرکز مشاوره ذهن برکر بین اسقلال 10و12نبش میدان معلم
   مرکزدرمان اعتیاداستقلال بین استقلال 1و3
   لابراتوردندانسازی نظری بلوار استقلال بعداستقلال3
   لابراتوردندانسازی  خیابان ازادی ازادی22پلاک10
   کلینیک مددکاری کاویان بلوارامامت امامت17پلاک100
   معاینات پزشکی رانندگان نبش معلم8پلاک98
   کلینیک ترک اعتیادزندگی نبش معلم8 (مدرس جنوبی)پلاک98
   کلینیک ترک اعتیاد بین امامت20و18
   سنوگرافی بین استقلال 1و3پلاک57
   ترک اعتیاد ایران پاک بین معلم13و15پلاک151
   کلینیک ترک اعتیادسپید بین معلم13و15
   تهیه وتوزیع مواددندانپزشکی امامت23پلاک149
   کلینیک مددکاری اجتماعی امامت28پلاک14
   مرکز ترک اعتیاددانوش بین جلال ال احمدووکیل اباد13پلاک25
   مرکز درمان سوء مصرف مواد اتیه بین وکیل اباد13و15(ساختمان پژشکان سروش
   جراح متخصص ارتوپدی بلوار استقلال بین2و4سمت چپ پلاک52
   مرکزمشاوره ناصح امامت 7پلاک104
   کلینیک سلامت کودک بین وکیل اباد35وسه راه دانشجو
   کلینیک دنداپزشکی میلاد بین دانشجو12و14-پلاک142طبقه اول
   کلینیک ترک اعتیاد نبش دانشجو14پلاک156-طبقه دوم
   کلینیک ترک اعتیاد اراد بین دانشجو12و14-پلاک142طبقه اول
   پایگاه بهداشت بزرگمهر بین دانشجو 23 و 25 پلاک 275
   مرکز مشاوره روناک بین وکیل آباد 31 و 33
   کلینیک ترک اعتیاد سلامت بین معلم 43 و 45 
   مرکز درمان سوء مصرف  مواد همت نو بین معلم 32 و 30
   شنوایی سنجی دانش آموز  میدان دانش آموز
   بینایی سنجی دانش آموز میدان دانش آموز
   لابراتوار پروتز بین دانشجوی 3و 5 پلاک 43
   کلینیک ترک اعتیاد درخشش دانشجو 18
   کلینیک ترک اعتیاد صبا دانشجو 19
   کلینیک مددکاری اجتماعی معراج دانشجو 19
   مرکز درمان سو مصرف مواد بین دانشجو 4 و 6
   فیزیوتراپی امامت 3
   لابراتوار دندانسازی امامت 3
   کلینیک ترک اعتیاد امامت 3
   آزمایشگاه تشخیص طبی امامت 3
   درمان اعتیاد کیمیا بین معلم 34 و 36 پلاک 876
   رادیولوژی و سونوگرافی بین معلم 34 و 36
   مرکز سلامت بین بلوار دانشجو و وکیل آباد 35
   مرکز جراحی محدود حضرت معصومه س بین وکیل آباد 9 و 11
   کلینیک زیبایی بین معلم 4 و 6
   درمان اعتیاد بین امامت 37 و 39 پلاک 469
   کلینیک ترک اعتیاد زیبا شهر بین امامت 37 و 39 پلاک 485
   پایگاه بهداشتی ایرج میرزا جلال آل احمد 63
   آزمایشگاه مرکزی ابن سینا بلوار مهران بین مهران 30 و 32
   مجتمع تخصصی هامون نبش استقلال 11
   ساختمان پزشکان فراز نبش امامت 15 پلاک 119
   تعداد بازدید :12783
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی:
    
آمار بازدید
مجموع بازدیدها : 2,114,332
تعداد بازدید امروز : 281
تعداد بازدید دیروز : 252
آخرین به روزرسانی : 13:26  1398/11/08
ارتباط با ما
آدرس :

بلوار فرهنگ -فرهنگ 42

تلفن :31296001
فاکس :31296116
رایانامه :zone11@manmail.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری مشهد می باشد.
تامین و به روزرسانی محتوای این سایت توسط پورتال منطقه شش شهرداری مشهد انجام میگردد
طراحی و پشتیبانی فنی: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد