• آموزشگاه های خصوصی

   ردیف نام آموزشگاه نوع اموزشگاه منطقه ناحیه آدرس 
   1 آموزشگاه زبان شکوه علمی 11 1 امامت 32 پلاک 12
   2 آموزشگاه کامپیوتر هوش مصنوعی علمی 11 1 امامت 28 پلاک 4 طبقه بالا
   3 موسسه زبان انگلیسی عالم علمی 11 2 بلوار معلم بین میدان دانش و چهارراه صدف 
   4 آموزشگاه رانندگی اسلامی علمی 11 2 بلوار معلم بعد از چهارراه صدف مقابل شهرداری منطقه یازده
   5 موسسه زبانهای خارجی راشد علمی 11 2 شهید ستاری  26 پلاک 2
   6 آموزشگاه خیاطی رافت هنری 11 2 تربیت 32
   7 آموزشگاه آرایش و پیرایش عقیق هنری 11 2 نبش صدف 17
   8 آموزشگاه علوم کامپیوتری اولیاء علمی 11 2 بین ستاری 13 و 15 
   9 آموزشگاه آوای تنبور خراسانی علمی 11 2 بین صدف 21 و بلوار معلم پلاک 177
   8 آموزشگاه خیاطی صدف دریایی هنری 11 2 معلم 55 جنب پلاک 41
   8 آموزش نقاشی دامون هنری 11 2 شریف 9 خیابان 6/4 روبه روی مسجد
   9 اموزشگاه کامپیوترصاحب الزمان علمی 11 2 نبش معلم64
   10 اموزشگاه زبان سما علمی 11 2 وکیل اباد59شریف3
   11 موسسه زبان خرداد علمی 11 2 وکیل اباد 53
   12 اموزشگاه خیاطی بی همتا هنری 11 2 وکیل اباد63ازادگان8
   13 موسسه زبان های خارجی اسمان دانش علمی 11 2 بین وکیل اباد55-57
   14 اموزشگاه فنی وحرفه ای ازاداندیشه سازان صنعت علمی 11 2 وکیل اباد57
   15 اموزشگاه ارایش وپیرایش ساحل هنری 11 1 جلال ال احمد7روبروی کوچه هادی شیدایی27پلاک348
   16 موسسه فرهنگی هنری دانش افزارکاسپین هنری 11 1 بین معلم23-21
   17 کامپیوترایندگان علمی 11 1 بین معلم 23وچهارراه معلم پلاک317
   18 اموزشگاه هنری ایین هنری 11 1 بین معلم23-21
   19 اموزشگاهارایش بیگلری هنری 11 1 بین جلال ال احمد28-30
   20 آموزشگاه خیاطی چرمینه هنری 11 1 بین دانش آموز 29 و31 پلاک 69/1
   21 آموزشگاه خیاطی جهانفر هنری 11 1 دانش آموز 27بعد از چهارراه اول سمت راست پلاک 379
   22 اموزشگاه دانش نگار هنری 11 1 جلال ال احمد2
   23 مجتمع اموزشی و هنری انیما هنری 11 1 بین وکیل اباد23و25
   24 آموزشگاه خیاطی هنری 11 1 سید رضی 7 چهارراه دوم پلاک 175
   25 آموزشگاه  آرایش اعظم هنری 11 1 بین معلم 12 و 14 پلاک 274
   26 زبان انگلیسی گلستان علمی 11 1 بین وکیل آباد 21 و 23 پلاک 447
   27 اموزشگاه مراقبت زیبای گلدیز هنری 11 1 ازادشهرچهاراه معلم سیدرضی 25پلاک238
   28 اموزشگاه خیاطی مائده هنری 11 1 نبش سیدرضی25
   29 اموزشگاه خیاطی هنری 11 1 بین سیدرضی33و35
   37 موسسه اموزش مبتکران علمی 11 1 سیرضی31نبش چهارراه اول
   38 اموزشگاه خیاطی هنری 11 1 معلم 17
   39 اموزشگاه فنی وحرفه ای یاس نبی هنری 11 1 بین سیدرضی19و21-پلاک95
   40 اموزشگاه خیاطی صنایع دستی گلدونه هنری 11 1 بین سیدرضی19و21-پلاک93
   41 آموزشگاه فنی و حرفه ای زیبایی پوست ایران سیما هنری 11 1 بین فرهنگ 22 و 24 پلاک 364
   42 آموزشگاه فنی و حرفه ای طراحی دوخت مهیارزاده هنری 11 1 بین فرهنگ 22 و 24 پلاک 342
   43 آموزشگاه کامپیوتر حامد علمی 11 1 بین فرهنگ 21 و 23 پلاک 305
   44 آموزشگاه رانندگی آزمایش علمی 11 1 نبش سید رضی 20
   45 مرکز آموزش فنی و حرفه ای    11 1 سید رضی 22 پلاک 265
   44 اموزشگاه زاادنقاشی جامی هنری 11 1 جلال ال احمد22سمت راست پلاک123
   45 موسسه اموزشی فنی حرفه ایتکنوپلان علمی 11 1 وکیل اباد23پلاک1
   46 اموزشگاه کامپیوترپاسارگاد علمی 11 1 داخل امامت 30پلاک8
   47 اموزشگاه موسیقی شیدا هنری 11 1 بلوارامامت بین امامت8و6
   48 اموزشگاه نقشه کشی اندیشه اوران علمی 11 1 بین استقلال3وچهارراه میلادپلاک93
   49 اموزشگاه سیما علمی 11 1 امامت28پلاک7/1
   50 اموزشگاه باروک علمی 11 1 اسقلال بین استقلال 5و7
   51 اموزشگاه شیرینی پزی الیس هنری 11 1 امامت 24نبش چهارراه اول پلاک20/2
   52 امزشگاه صنایع دستی الیس هنری 11 1 امامت 24نبش چهارراه اول پلاک20/2
   53 اموزشگاه ارایش صورتگر هنری 11 1 امامت24نبش چهاراه اول پلاک20/2
   54 اموزشگاه بیتا هنری 11 1 نبش امام15پلاک116
   55 اموزشگاه گلسرخ هنری 11 1 چهارراه امامت بین استقلال5و7پلاک31/1
   56 اموزشگاه ارایش اریا هنری 11 1 چهارراه میدان استقلال5جنب ساختمان پزشکان
   57 اموزشگاه خیاطی وطراحی دوخت سیمین هنری 11 1 امامت48پلاک62
   58 اموزشگاه خیاطی هنری 11 1 امامت 9پلاک 57
   59 اموزشگاه زبان سارا علمی 11 2 وکیل اباد37-اول قائم مقام
   60  آموزشگاه صنایع دستی آرامش هنری 11 2 قائم مقام پلاک 72
   61  آموزشگاه آشپزی آلبالو هنری 11 2 بین دانشجو 14 و 16 پلاک 156 روزهای زوج طبقه اول
   62  آموزشگاه قالیبافی نقشهای زندگی هنری 11 2 بین دانشجو 14 و 16 پلاک 156 روزهای فرد طبقه اول
   63  آموزشگاه زبان آدینه علمی 11 2 حاشیه بلوار وکیل آباد نرسیده به دانشجو
   64  آموزشگاه رانندگی فداچ علمی 11 2 نبش وکیل آباد 29
   65  موسسه زبان سهروردی علمی 11 2 نبش وکیل آباد 31 پلاک 723
   66  آموزشگاه نقاشی پروین اعتصامی هنری 11 2 بین دانشجو 14 و 16 پلاک 192 طبقه دوم
   67  آموزشگاه حسابداری و کامپیوتر دانشجو علمی 11 2 بین دانشجو 18 و 20 پلاک 220
   68  موسسه زبان بیان علمی 11 2 نبش معلم 47
   69  آموزشگاه کامپیوتر بهمن علمی 11 2 بین چهارراه دانشجو و معلم 45 جنب پلاک 709
   70  آموزشگاه مراقبت و زیبایی زلفا هنری 11 2 بین معلم 44
   71  کانون فرهنگی آموزش علمی 11 2 شهید عقدایی 4 پلاک 41
   72  آموزشگاه آرایش الهه ناز هنری 11 2 بین معلم 36 و چهارراه دانشجو پلاک 968
   73  آموزشگاه زبان ثامن علمی 11 2 بین معلم 36 و چهارراه دانشجو پلاک 932
   74  آموزشگاه هنرهای تجسمی مارلیک هنری 11 2 معلم 36 سمت راست درب سوم
   75  مجتمع آموزشی کاسپین علمی 11 2 بین معلم 34 و 36
   76  آموزشگاه کامپیوتر پارادیس علمی 11 2 بین معلم 45 و 43
   77  آموزشگاه نقاشی پردیس هنری 11 2 دانشجو 27
   78  مرکز آموزش زبانهای خارجی خراسان علمی 11 2 دانشجو 17 پلاک 77/2
   79  موسسه گاج علمی 11 2 دانشجو17 پلاک 76
    80 موسسه فرهنگی آموزشی زبانسرا علمی 11 2 بین معلم 36 و چهارراه دانشجو پلاک 978
   81  آموزشگاه نقشه کشی نماسازه علمی 11 2 بین معلم 36 و 38 پلاک 1004
   82  آموزشگاه خیاطی معراج هنری 11 2 دانشجو3 پلاک 112
   83  موسسه زبان گل واژه های ایمان علمی 11 2 بین دانشجو 18 و 20 پلاک 230
   84  آموزشگاه آزاد موسیقی مهربانان هنری 11 2 بین دانشجو 2 و 4
   85  آموزشگاه  کامپیوتر و حسابداری شرفاء علمی 11 2 بین دانشجو 2 و 4
   86  آموزشگاه آرایش و پیرایش پریا هنری 11 2 دانشجو17 پلاک 76
   87  آموزشگاه نقشه کشی ساختمان دهخدا علمی 11 2 جنب دانش آموز 8
   88  آموزشگاه خیاطی مهر هنری 11 1 بین معلم 12 و 14 پلاک 274
   89  آموزشگاه نقشه کشی طوسی علمی 11 1 بین معلم 14 و 16 پلاک 338
   90  مجتمع فنی و حرفه ای ساج علمی 11 1 بین استقلال 2 و 4
   91  آموزشگاه بهداشت صدرا علمی 11 1 آزادی 6 پلاک 42
   92  مجتمع آموزشی علم و هنر    11 1 نبش استقلال 2
   93  آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاده علمی 11 1 بین سید رضی 15 و 17
   94  مجتمع آموزشی و هنری آزاد آتیما علمی 11 1 بین وکیل آباد 23 و 25
   95  مجتمع فنی آموزشی راهبرد علمی 11 1 بین سید رضی 18 و 20
   96  آموزشگاه طلا و جواهر سازی عقیق هنری 11 1 معلم 26 پلاک 5
   97  آموزشگاه خیاطی بیک مد هنری 11 1 امامت 27 پلاک 357
   98  مرکز آموزش زبانهای خارجی معراج اندیشه 2 علمی 11 1 بین امامت 36 و 38
   99  مجتمع آموزشی مهر افروز   11 1 بین امامت 32 و 34 پلاک 388
   100  آموزشگاه کامپیوتر سیمای دانش علمی 11 1 بین امامت 32 و 34 
   101  آموزش هتلداری فرزین مهر علمی 11 2 وکیل آباد 79 نرسیده به پژوهش 2
   102  آموزشگاه زبان انگلیسی اندیشه سازان علمی 11 2 بین وکیل آباد 77و 79
   103  آموزشگاه مراقبت زیبایی هدیه هنری 11 2 بین دندانپزشکان 8 و 10
   104  آموزشگاه هنری ایرج میرزا هنری 11 1 جلال آل احمد 1
   105  موسسه علمی آموزشی رزمندگان اسلام علمی 11 1 نبش وکیل آباد 9
   106  مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران علمی 11 1 وکیل آباد 9
   107  آموزشگاه رانندگی اسلامی نیا علمی 11 1 وکیل آباد 9
   108  آموزشگاه سایه هنری 11 2 بین وکیل آباد 77 و 79
   109  آموزشگاه رانندگی آزمون علمی 11 1 بین آزادی 40 و 42
   110  آموزشگاه آرایش افسون هنری 11 1 امامت 43 بعد از چهارراه دوم پلاک 2/58
   111 آموزشگاه چهره پردازی اسپیتا هنری 11 1 بین امامت 60 و 62
   112 هنرکده خیاطی ناز پوش هنری 11 1 امامت 62 جنب پلاک 5
   113  آموزشگاه مینیاتور دریا هنری 11 1 بین استقلال 3 و 5
   114 مجتمع اموزشی کامپیوتر علمی 11 1 بین معلم 14و12پلاک268
   تعداد بازدید :7103
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی:
    
آمار بازدید
مجموع بازدیدها : 2,121,849
تعداد بازدید امروز : 230
تعداد بازدید دیروز : 300
آخرین به روزرسانی : 12:57  1398/12/06
ارتباط با ما
آدرس :

بلوار فرهنگ -فرهنگ 42

تلفن :31296001
فاکس :31296116
رایانامه :zone11@manmail.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری مشهد می باشد.
تامین و به روزرسانی محتوای این سایت توسط پورتال منطقه شش شهرداری مشهد انجام میگردد
طراحی و پشتیبانی فنی: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد