اوقات شرعی
 
     
   • معاون منطقه : حسین ممتاز زندی
    معاون منطقه : حسین ممتاز زندی
    حسین ممتاز زندی
    معاون منطقه
    تلفن تماس :31296005
    رایانامه :