اوقات شرعی
 
     
   •  
    منبع خبر : روابط عمومی منطقه 11
    تعداد بازدید: 204
    کد: 105815
    تاریخ انتشار:
    ۱۳۹۵/۰۶/۰۴
    در گفتگو با معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری منطقه 11 مطرح شد؛

    استفاده حداکثری از ظرفیت های محلی در ایجاد شور و نشاط معنوی در دهه کرامت

    دهه کرامت فرصتی است برای اغلب مشهدی ها تا توفیق خدمتگزاری به زائران حضرت رضا(ع) را از نزدیک تجریه کنند، فرقی نمی کند که در چه پست و جایگاهی باشند و چه بسا مسئولین رده بالا و ارشد رسالت سنگین تری در این خدمتگزاری بر دوش خود احساس کنند.
    استفاده حداکثری از ظرفیت های محلی در ایجاد شور و نشاط معنوی در دهه کرامت

    دهه کرامت فرصتی است برای اغلب مشهدی ها تا توفیق خدمتگزاری به زائران حضرت رضا(ع) را از نزدیک تجریه کنند، فرقی نمی کند که در چه پست و جایگاهی باشند و چه بسا مسئولین رده بالا و ارشد رسالت سنگین تری در این خدمتگزاری بر دوش خود احساس کنند. در میان این همه خادم مشهدی به سراغ ناصر خجسته معاون فرهنگی شهرداری منطقه 11 رفتیم تا در جریان تمام خدمات فرهنگی این نقطه از شهر به زائران و مجاوران در ایام دهه کرامت قرار گیریم.
    -    جناب خجسته رئوس برنامه های فرهنگی دهه کرامت شهرداری منطقه 11 چه بوده است؟
    ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻛﻮﻫﭙﻴﻤﺎﻳﻲ ﺻﻌﻮﺩ ﺑﻪ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎﺕ ﻫﺎﺷﻤﻴﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﺭﻭﺯ ﺩﺧﺘﺮ، ،ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﻴثاﻕ ﺑﺎ ﺷﻬﺪﺍﻱ ﻣﻨﻄﻘه ، تقدیر ﺍﺯ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ ﻭ ﻭﺭﺯﺷﻜﺎﺭﺍﻥ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﻛﻼﺱ ﻫﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻭﺭﺯﺷﻲ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﻓﺮﺍﻏﺖ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ، ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﺟﺸﻦ ﻣﺸﺘﺮﻙ با مشارکت ﭼﻬﺎﺭ ﻣﺴﺠﺪ، ﻓﻀﺎﺳﺎﺯﻱ ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ، برﮔﺰﺍﺭﻱ ﺟﺸﻦ ﺭﻭﺯ ﺩﺧﺘﺮ، ﻣﺤﻠﻪ ﺁﺭﺍﻳﻲ ﻭ ﻣﺴﺠﺪ ﺁﺭﺍﻳﻲ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﺑﺎﺯﻳﺎﻓﺘﻲ، ﺗﺠﻠﻴﻞ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﻭ ﭘﻴﺸﻜﺴﻮﺕ ﻭ ﻗﺎﺭﻱ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ، ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﻛﺎﺭﮔﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻭﻳﮋﻩ ﺑﺎﻧﻮﺍﻥ ، ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﻃﺮﺡ ﺳﻨﺠﺶ ﺳﻼﻣﺖ ﻭﻳﮋﻩ ﻛﻠﻴﻪ ﻱ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ، ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭ محترم ﺍﺯ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﺨﺸﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﻳﺎﺑﺎﻥ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﺩﺧﺘﺮ، ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻫﺎﻱ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻘﺎﻭﻣﺘﻲ ﺩﺭ ﭘﺎﺭﻙ ﻣﻠﺖ و ﺍﻃﻼﻉ ﺭﺳﺎﻧﻲ ﻃﺮﺡ ﻫﻤﻪ ﺧﺎﺩﻣﻴﻢ برخی از اقدامات فرهنگی این دهه بوده است.
    از دیگر برنامه های این ایام نیز می توان به ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺩﻭﺭﻫﻤﻲ ﺩﺧﺘﺮﺍﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺤﻠﻪ و ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﺑﺴﻴﺞ ﺣﻀﺮﺕ ﺳﻜﻴﻨﻪ، ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﺯ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺟﻬﺖ ﻳﺎﺑﻲ ﺩﺭ ﺑﻮﺳﺘﺎﻥ ﻣﻠﺖ ،ایجاد ﺍﻳﺴﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﺻﻠﻮﺍﺗﻲ ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﺍﻫﺪﺍﻱ ﻧﺒﺎﺕ ﻣﺘﺒﺮﻙ ﺣﺮﻡ ﻣﻄﻬﺮ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺤﻠﻪ ﺯﻳﺒﺎﺷﻬﺮ، برنامه ریزی ﺗﺸﺮﻑ ﭘﻴﺎﺩﻩ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﺑﻪ ﺣﺮﻡ ﻣﻄﻬﺮ ﺭﺿﻮﻱ، برگزاریﺟﺸﻦ ﻣﻴﻼﺩ ﺍﻣﺎﻡ ﺭﺿﺎ(ع)، ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﺁﻓﺘﺎﺏ، ﺧﺎﺩﻣﻴﻦ ﺻﺒﺢ ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ و ﺟﺸﻦ ﺑﺰﺭگ ﺷﻬﺮﻛﺮﺍﻣﺖ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪﺍﻥ ﻭ ﭼﻬﺮﻩ ﻫﺎﻱ ﻫﻨﺮﻱ ﺻﺪﺍ ﻭ ﺳﻴﻤﺎﻱ ﻛﺸﻮﺭ اشاره کرد.
    -    با توجه به حجم گسترده برنامه ها، شاخص ترین برنامه شما در ایام دهه کرامت چه بود و کم و کیف آن چه طور بود؟
    ﺟﺸﻦ ﺑﺰﺭگ ﺷﻬﺮﻛﺮﺍﻣﺖ شاخص ترین برنامه این دهه بود که ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪﺍﻥ ﻭ ﭼﻬﺮﻩ ﻫﺎﻱ ﻫﻨﺮﻱ ﺻﺪﺍ ﻭ ﺳﻴﻤﺎﻱ ﻛﺸﻮﺭ در پارک ملت برگزار شد. این برنامه در چهار شب منتهی به میلاد حضرت رضا(ع) و با مشارکت روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری شهرداری مشهد برگزار شد که با استقبال 15 هزار نفری و رضایت بی نظیر مردم مواجه شد. در این برنامه هر شب به صورت زنده 45 دقیقه تا یک ساعت از طریق ارتباط مستقیم با شبکه 3 میهمان هموطنان در سراسر کشور بودیم.
    این برنامه شب ها از ساعت 21 آغاز و تا 24 ادامه داشت و میهمانان ویژه این برنامه شهردار مشهد و دکتر سروی ها از اعضای شورای شهر مشهد بودند و حضور هنر پیشگان سریال پریا و برخی خوانندگان جذابیت ویژه ای به این برنامه بخشیده بود. اجرای سرود مقاومت با حضور خوانندگان عرب زبان در شب میلاد ، سخنرانی، مداحی ، تواشیح و شعر خوانی نیز از دیگر برنامه هایی بود که با حضور مجریان مطرح کشوری و همه پیرامون معرفی سبک و سیره رضوی اجرا شد.
    -    برنامه های دیگر این دهه با چه حجمی و به چه صورت اجرا شد؟
    ﺟﺸﻦ ﺭﻭﺯ ﺩﺧﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺮﺍﻱ ﺗﺮﺍﻓﻴﻚ ﻭ ﺑﺴﻴﺞ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﻠﻤﺎﻥ ﺣﻮﺯﻩ ﺣﻀﺮﺕ ﺧﺪﻳﺠﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ 160ﺩﺧﺘﺮ ﺑﺴﻴﺠﻲ برگزار شد. ﻣﺤﻠﻪ ﺁﺭﺍﻳﻲ ﻭ ﻣﺴﺠﺪ ﺁﺭﺍﻳﻲ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﺑﺎﺯﻳﺎﻓﺘﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘه انجام شد، طی مراسمی از ﺍﺳﺘﺎﺩ ﻭ ﭘﻴﺸﻜﺴﻮﺕ ﻭ ﻗﺎﺭﻱ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ"ﺣﺎﺝ ﻭﺣﻴﺪ ﻣﺠﺘﻬﺪﺯﺍﺩﻩ" تجلیل شد، طرح ﺗﺴﺖ ﺳﻨﺠﺶ ﺑﺎ "ﺷﻌﺎﺭ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪ ﺳﺎﻟﻢ، ﺷﻬﺮ ﺳﺎﻟﻢ " ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻗﻨﺪ ﺧﻮﻥ، ﻓﺸﺎﺭﺧﻮﻥ، ﻗﺪ ﻭ ﻭﺯﻥ، ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮﺩﻩ ﺑﺪﻧﻲ، ﺩﺭﺻﺪ ﭼﺮﺑـﻲ ﻭ ﻋﻀﻠﻪ ﺑﺪﻥ، ﺣﺮﻛﺎﺕ ﺍﺻﻼﺣﻲ، ﻧﺎﻫﻨﺠﺎﺭﻱ ﻫﺎﻱ ﻗﺎﻣﺘﻲ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻬﺎ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﻭﺭﺯﺷﻲ بود، به صورت همگانی برگزار شد. برپایی 8 ایستگاه صلواتی نیز از دیگر اقدامات این معاونت بود.
    -    ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﻮﺭ ﺯﻧﺪﮔﻲ در چه قالبی و چگونه اجرا شد؟
    این برنامه با ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺤﻼﺕ ﺁﺯﺍﺩﺷﻬﺮ ﻭ ﺯﻳﺒﺎ ﺷﻬﺮ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻱ ﺗﺤﻜﻴﻢ ﺑﻨﻴﺎﺩ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻭ ﺍﺭﺗﻘﺎء ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺑﺎﻧﻮﺍﻥ ﺩﺭ ﺳـــــــﺎﻳﺖ ﺑـــــــﺎﻧﻮﺍﻥ ﺑﻮﺳـــــــﺘﺎﻥ ﻣﻠـــــــﺖ اجرا شد. ﻛﺎﺭﮔﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺍﻳﻦ ﻃﺮﺡ ﺷﺎﻣﻞ: ﻫﻤﺴﺮﺍﻥ ﻋﺎﺷﻖ، ﺗﻔﻜﺮ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ ﻭﺩﺍﻧﺶ ﻓﻀﺎﻱ ﻣﺠﺎﺯﻱ بود ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﭘﻠﻴﺲ ﻓﺘﺎ ﻭﺍﺳﺎﺗﻴﺪ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺍﺯ ﻣﺤﻼﺕ ﺍﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﺯ 18 مرداد ماه به مدت 10 ﺭﻭﺯ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ شد.
    -    در طرح همه خادمیم چه اقداماتی صورت پذیرفت؟
    ﺑﺎ ﺁﻏﺎﺯ ﺩﻫﻪ ﻛﺮﺍﻣﺖ ﻭ ﻧﻬﻀﺖ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺭﺳﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺯﺍﺋﺮﺍﻥ ﺍﻣﺎﻡ ﺭﺿﺎ(ع) ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺍﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺑﺮﭘﺎﻳﻲ ﻃﺮﺡ ﮔﺮﻭﻩ ﺑﺰﺭگ ﺧﺎﺩﻣﻴﻦ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭﻱ ﺣﺮﻳﻢ ﺭﺿﻮﻱ ﺗﺤـﺖ ﻋﻨـﻮﺍﻥ "ﻫﻤـﻪ ﺧـﺎﺩﻣﻴﻢ" ﺩﺭ ﺍﻳـﻦ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻧﻤـﻮﺩ. ﺍﻳﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﺣﻮﺯﻩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻘﺎﻭﻣﺘﻲ، ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﻣﺴﺘﻀـﻌﻔﻴﻥ، ﺗﻜـــﺮﻳﻢ ﺯﺍﺋﺮ، ﺍﺳﻜﺎﻥ، ﭘﺰﺷـــﻜﻲ، ﺣﻤﻞ ﻭﻧﻘﻞ، ﺭﺳـــﻴﺪﮔﻲ ﺑـــﻪ ﺳـــﺎﻟﻤﻨﺪﺍﻥ،ﻛﺎﺭﺁﻓﺮﻳﻨﻲ ﻭﻣﺸـــﺎﻭﺭﻩ اجرا شد و شهروندان با حضور در سایت tourism.mashhad.ir/khedmat  و ثبت نام در آن به ﭘﻮﻳﺶ ﺑﺰﺭگ ﺧﺎﺩﻣﻴﻦ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭﻱ ﺣﺮﻳﻢ ﺭﺿﻮﻱ ﻣﻠﺤﻖ می شدند.
    -    ﺟﺸﻦ ﺑﺰﺭگ ﻭﻻﺩﺕ ﺍﻣﺎﻡ ﺭﺿﺎ(ع) که ﺑه صورت مشارکتی برگزار شد با مشارکت چه گروهی و چگونه برگزار شد؟
    ما در برگزاری جشن های دهه کرامت سعی نمودیم استفاده حداکثری از ظرفیت های محلی در ایجاد شور و نشاط معنوی در دهه کرامت داشته باشیم، لذا این جشن با ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﭼﻬﺎﺭ ﻣﺴﺠﺪ ﺍﻋﻈﻢ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ، ﺳﺒﺤﺎﻥ، ﺣﻀﺮﺕ ﺯﻳﻨﺐ ﻭ ﺍﻣﺎﻡ ﺭﺿﺎ(ع) برگزار شد. ﺍﺯ ﺯﻳﺒﺎﻳﻲ ﻫﺎﻱ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮﺩ ﺍﻳﻦ ﺟﺸﻦ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﻣﺤﻠﻲ ﺟﻬﺖ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻱ مراسم ﺑﻮﺩ به طوری که ﻣﺠـﺮﻱ،ﮔﺮﻭﻩ ﺳﺮﻭﺩ ، ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺻﻮﺕ، ﭘﺬﻳﺮﺍﻳﻲ ﺷﻴﺮﻳﻨﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻫﻔﺘﺼﺪ ﻋﺪﺩ ﻏﺬﺍﻱ ﮔﺮﻡ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ اعضای ﻣﺤﻠه تامین شد . ﺍﺯ ﺩﻳﮕﺮ ﻧﻜﺎﺕ ﺟﺎﻟﺐ ﺍﻳﻦ ﺟﺸﻦ ﺳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﻣﺤﻠـﻲ ﺑـﻪ ﻭﺳـﻴﻠﻪ ﺟﻌﺒـﻪ ﻫـﺎﻱ ﻧﻮﺷـﺎﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺍﺯ ﺻﺮﻑ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﮔﺰﺍﻑ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ شده بود.
     

    تعداد بازدید: 204
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
    کد امنیتی:
     
    0 0
    آیا این مطلب را می پسندید؟ بله خیر