اوقات شرعی
 
     
    • |
    • مدیریت هسته گزینش شهرداری مشهد
    • امر به معروف و نهی از منکر شهرداری
    • شورای اجتماعی محله
    • شورای شهر
    • وب سایت های شهرداری
    • سامانه خدمات شهرسازی
    • شهرآرا محله
    • دولت دانا
    • راهنمای مراجعین
    • بانک اطلاعاتی منطقه
    • تصاویر منطقه
   • تازه ها شهری فرهنگی
   • خدمات
     
   • فهرست مناقصات
     
    تجدید لایروبی و کف شکنی چاه های جاذب سطح منطقه
    احداث سازه تونل گل پیچ انگوری(گلیسین)
    آسفالت معبر سواره رو محله شریف
    تجدید پروژه های محله ی ما (محله ی دانشجو)
    تجدید پروژه های محله ی ما (محله ی شریف)